nieuws

Keten Duurzaam Varkensvlees scherpt criteria aan

Nieuws

De energie neutrale varkensboerderij, natuurlijk gedrag, 90% antibiotica-reductie en het voorkomen van onnodige stress. Deze vier speerpunten staan centraal in de nieuwe, aangescherpte criteria voor het keurmerk van de Keten Duurzaam Varkensvlees die vandaag door KDV zijn gepresenteerd.

Keten Duurzaam Varkensvlees scherpt criteria aan

Het KDV-keurmerk onderscheidt zich door de geïntegreerde focus op zowel dierenwelzijn als milieu en de ondersteuning die aan deelnemende boeren wordt geboden. ‘Dit is echt een nieuw hoofdstuk op het gebied van duurzaam varkensvlees. We volstaan niet alleen met het formuleren van vooruitstrevende criteria, maar geven ook concrete steun aan de deelnemende varkensboeren bij het doorvoeren van innovaties in hun bedrijfsvoering’, onderstreept Jaap de Wit, sr. ‘Dankzij bijvoorbeeld het energie-investeringsfonds kan onze keten snel indrukwekkende resultaten boeken. Onze doelstellingen reiken veel verder dan de richtlijnen van de overheid. We zetten hiermee echt een nieuwe standaard in de markt.’

Het doel van KDV is dat alle aangesloten varkensboerderijen in 2016 gezamenlijk volledig energie neutraal werken. Dit wordt langs twee sporen bereikt: energiebesparing in combinatie met het zelf opwekken van duurzame energie binnen de keten. Op dit moment bespaart een gemiddelde KDV-boerderij al 34% ten opzichte van een gemiddeld Nederlands varkensbedrijf, wat gelijk staat aan het energieverbruik van vier huishoudens. Om deelname aan dit innovatieproject voor alle deelnemende varkenshouders financieel mogelijk te maken, heeft KDV nu een investeringsfonds opgezet: Energy Services Company (ESCo). Via dit fonds krijgen de varkenshouders die zijn aangesloten bij de KDV-keten financiële steun om hun boerderij voor 2016 duurzaam en energie neutraal te maken. De terugbetaling aan het investeringsfonds kan de boer volledig bekostigen uit de structurele energiebesparingen die deze innovatie oplevert.

Reageer op dit artikel