nieuws

Slachterijen werken aan ‘Kip van Morgen

Nieuws

De pluimveesector schaart zich achter het streven van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om het gehele kipassortiment voor de Nederlandse markt te verduurzamen.

Slachterijen werken aan ‘Kip van Morgen

Op korte termijn gaat de pluimveesector in overleg met supermarkten om alle wensen voor ‘de Kip van Morgen’ in kaart te brengen. Zo wil de sector tijdig aan de veranderende vraag van retailers voldoen en zich zo goed mogelijk voorbereiden op de stijgende vraag naar duurzame kip.  Het overleg met supermarkten volgt na het onlangs genomen besluit van het CBL om vanaf 2020 alleen nog duurzaam vlees in te kopen. Uit het overleg moet blijken welke wensen afnemers hebben op het gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid.Duurzaam kipassortiment


Op basis hiervan komt de sector nog dit najaar met een invulling van ‘de Kip van Morgen’, die voldoet aan de retailwensen. De sector onderzoekt welke pluimveehouders en slachterijen aan de vraag van supermarkten kunnen voldoen. Zo moeten vraag en aanbod tijdig op elkaar zijn afgestemd. Er zijn verschillende manieren om pluimvee te houden voor de productie van kip: via de reguliere, scharrel of biologische houderij. De uitdaging is om de beste combinatie van duurzaamheidsaspecten te vinden voor elk houderijconcept en voor elk afzetkanaal. Dit betekent een goede borging van dierenwelzijn, een veilig product én een rendabele productiewijze met een lage milieudruk.

Reageer op dit artikel