nieuws

Helft MKB-ers weet niet van BHV-verplichting

Nieuws

Bijna de helft van de MKB-ers weet niet dat het verplicht is dat er binnen het bedrijf altijd een bedrijfshulpverlener aan het werk is.

Helft MKB-ers weet niet van BHV-verplichting

Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland. Zij ondervroeg 400 Nederlandse bedrijven over dit onderwerp. Ongeveer een kwart van de ondervraagden denkt dat bedrijfshulpverlening wordt aangeraden, maar niet verplicht is. Nog eens een kwart denkt dat de hulpverlener verplicht is vanaf een bepaald aantal werknemers. De overgebleven helft weet wel dat het hebben van de hulpverlener altijd verplicht is.

 

Sinds 1994 is het middels de Arbowet voor ieder bedrijf met minstens één werknemer verplicht om een BHV-opgeleid persoon in huis te hebben. 48 procent van de ondernemers weet dit niet. Van de ondernemers die wél op de hoogte zijn, meent één op de vijf dat kort verlof of ziekte een uitzondering vormt op deze verplichting. Toch moet er volgens de Arbowet altijd één BHV’er zijn. De taken van de BHV’er zijn: ehbo, brandbeperking en –bestrijding, evacuatie en het alarmeren en ondersteunen van alarmdiensten. De werkgever moet ervoor zorgen dat de BHV’er een goede opleiding krijgt om de BHV-taken goed uit te voeren.


Boetes

De stichting waarschuwt dat als de Inspectie SZW erachter komt dat er geen BHV’er is, dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s. Dit is bij ruim 85 procent van de ondervraagden niet bekend. Bron: Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland

Reageer op dit artikel