nieuws

Drie scheidende KNS bestuursleden

Nieuws

ZEIST – Gilles van Dalen, de scheidende voorzitter van de KNS, is maandag 16 juni te Zeist tot ere-lid van de KNS benoemd. Henk Hofmeester en Gabe Witteveen, zijn benoemd tot leden van verdiensten.

Drie scheidende KNS bestuursleden

ZEIST – Gilles van Dalen, de scheidende voorzitter van de KNS, is maandag 16 juni te Zeist tot ere-lid van de KNS benoemd. Henk Hofmeester en Gabe Witteveen, zijn benoemd tot leden van verdienste.

De benoeming tot ere-lid van Gilles van Dalen was een tweede huldeblijk in enkele dagen tijd. Donderdag 12 juni werd hij al onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De twee andere bestuursleden die afscheid namen van het KNS bestuur, Henk Hofmeester en Gabe Witteveen, zijn benoemd tot leden van verdienste. Albert Post treedt toe als nieuw bestuurlid van het algemeen bestuur van de KNS.

Gilles van Dalen is vorige week al uitvoerig gehuldigd. Naast het ere-lidmaat van de KNS kwam maandag daar ook nog de waardering bij van de Slagersvereniging ‘Ons Belang’ Schagen. Voorzitter Kees Blokhuis sprak waardering uit voor de wijze waarop Van Dalen de Schager slagersbelangen behartigde en voor zijn bijzondere inzet voor de Schager Paasveetentoonstelling.

Trots
Van Dalen zei trots op de onderscheidingen te zijn. ‘Het voelt echt als een waardering. De sfeer in het bestuur is nu uitstekend. Dat is wel eens wat minder geweest.’ Veel vertrouwen sprak hij uit over zijn opvolger Ad Bergwerff. ‘Onder diens leiding zal de KNS nog beter gaan functioneren.’

Rechts de scheidende voorzitter Van Dalen met zijn vrouw, Henk Hofmeester met diens echtgenote en Gabe Witteveen lieten de huldeblijken gelaten over zich heen komen.

Hofmeester
Het scheidende bestuurslid Henk Hofmeester uit Sneek is vanaf 1982 al actief. Hij volgde toen zijn vader op als voorzitter van de Nederlandse Bond van Paardenslagers (NeBoPa). ‘Ik wilde afmaken waarmee hij was begonnen.’ Via deze bond kwam hij in het bestuur van de NAS en na de totstandkoming in 2001 in het bestuur van de KNS. Hofmeester memoreerde de moeilijke tijden die aan de fusie van de slagersbonden vooraf gingen. Er werd wat kleinerend over de NeBoPa gesproken en dat accepteerde hij niet. Hij heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als bestuurslid van SVO. ‘Je hebt mensen nodig die het vak verstaan.’ Bergwerff noemde hem een stoere Fries die, als het nodig was, zijn rug recht hield.

Witteveen
Gabe Witteveen kwam namens de Algemeen Christelijke Bond voor Slagersondernemers in 2001 in het KNS bestuur en sluit nu een bestuurlijke periode van elf jaar af. Witteveen zat ook in het bestuur van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Tijdens zijn afscheid zei hij dat vooral de laatste jaren het bestuurlijk werk ‘heel open en vooruitstrevend is geworden.’ De nieuwe KNS-voorzitter Ad Bergwerff vindt dat Witteveen een voorbeeldfunctie vervult voor de slagersbranche. Hij heeft aan zijn slagerij/traiteurbedrijf te Zeist sinds kort een kookstudio toegevoegd.

Ad Bergwerff overhandigde aan zijn voorganger een prachtig schilderij, waarop de koeien van Gilles van Dalen staan geportretteerd.

Tekst en foto’s: Harrie Leijten
 

Reageer op dit artikel