nieuws

Subsidieregeling ‘Beroepsonderwijs in Bedrijf

Nieuws

SLAGERSWERELD – Eind juni is de subsidieregeling ‘Beroepsonderwijs in bedrijf’ (BiB) gepresenteerd. Er komt in 2007 12 miljoen aan subsidiegeld vrij om samenwerking tussen het mkb en het beroepsonderwijs te verbeteren.

SLAGERSWERELD – Eind juni is de subsidieregeling ‘Beroepsonderwijs in bedrijf’ (BiB) gepresenteerd. Er komt in 2007 12 miljoen aan subsidiegeld vrij om samenwerking tussen het mkb en het beroepsonderwijs te verbeteren.

De regeling loopt tot 2010. Het budget wordt elk jaar opnieuw bepaalt. De regeling is bedoeld om de aansluiting tussen bedrijven en beroepsonderwijs te verbeteren door nieuwe initiatieven in het praktijkleren. BiB is er op gericht om het praktijkleren te verbeteren vanuit de vraag van de MKB-bedrijven en niet vanuit het onderwijs. Welke competenties verwachten de bedrijven zelf van hun stagiaires? En wat kunnen ze er zelf aan doen om de aansluiting tussen bedrijven en beroepsonderwijs te optimaliseren?

BiB-subsidie
Om in aanmerking te komen voor een BiB-subsidie moet een aanvraag worden ingediend door minimaal één MKB-bedrijf en één vmbo-school of ROC. De looptijd van een BiB-subsidie is maximaal drie jaar. MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen worden geacht zelf 50 procent van de kosten te dragen, maar dat mag ook in mensuren.
Voor meer informatie:
www.senternovem.nl/onderwijs

Reageer op dit artikel