nieuws

Nieuwe hygiëne-code slagersbedrijf

Nieuws

SLAGERSWERELD – De nieuwe hygiënewetgeving heeft ertoe geleid dat de KNS de huidige Hygiënecode voor het slagersbedrijf moet aanpassen. Belangrijke nieuwe aanpassingen betreffen het opstellen van een uitgebreide gevarenanalyse en microbiologische controles.

SLAGERSWERELD – De nieuwe hygiënewetgeving heeft ertoe geleid dat de KNS de huidige Hygiënecode voor het slagersbedrijf moet aanpassen. Belangrijke nieuwe aanpassingen betreffen het opstellen van een uitgebreide gevarenanalyse en microbiologische controles.

Daarnaast zal de KNS verbeteringen doorvoeren ten behoeve van administratieve lastenvermindering, worstmakerij en ongekoelde verkoop. Overlappingen worden voorkomen door het bieden van een complete code voor de gehele slagerbranche. De code zal daartoe aangevuld worden met een module slachten en een module EG-richtlijnen voor vleesbedrijven ten behoeve van de EG-erkende slagersbedrijven.

In januari 2008 kunnen de zelfslachtende slagers met de nieuwe module slachten starten. Deze zal eind 2007 worden verstuurd. De module slachten zal vervolgens onderdeel gaan uitmaken van de hygiënecode voor het slagersbedrijf die medio 2008 wordt geïntroduceerd. Voor slagers zonder EG-erkenning zullen de richtlijnen pas met de komst van de nieuwe hygiënecode gelden. Hier heeft de KNS afspraken over kunnen maken met de VWA.

Reageer op dit artikel