nieuws

Minister ontziet zelfslachtende slagers

Nieuws

SLAGERSWERELD – De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kampt al geruime tijd met tekorten. Een van de maatregelen die minister Verburg (LNV) voorstelt om deze tekorten het hoofd te bieden zijn kostendekkende tarieven voor het bedrijfsleven. Zelfslachtende slagers worden ontzien.

SLAGERSWERELD – De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kampt al geruime tijd met tekorten. Een van de maatregelen die minister Verburg (LNV) voorstelt om deze tekorten het hoofd te bieden zijn kostendekkende tarieven voor het bedrijfsleven. Zelfslachtende slagers worden ontzien.

In een brief aan de Tweede Kamer legt ze – ook namens minister Klink (VWS) – uit waarom nieuwe tarieven noodzakelijk zijn. De VWA verwacht een tekort van € 19 miljoen (2008) en € 43 miljoen (2011). Voor 2008 is er in de Voorjaarsnota € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de VWA onder voorwaarde dat de ministers met een structurele oplossing voor de tekorten komen. De tekorten vormen een bedreiging voor de internationale positie die de VWA sinds de oprichting in 2002 heeft weten op te bouwen.

Lagere tarieven
Ook van het bedrijfsleven wordt een bijdrage gevraagd. Alleen handelingen van de VWA waar het bedrijfsleven zelf financieel voordeel van heeft zullen worden doorberekend. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verlening van erkenningen en vergunningen en het uitvoeren van registraties en keuringen. Hiervoor zullen de tarieven kostendekkend worden gemaakt.Voor kleine zelfslachtende slagers en pluimveeslachterijen wordt een uitzondering gemaakt. Zij krijgen lagere tarieven opgelegd omdat de financiële gevolgen anders te groot zouden zijn.

Een ander deel van de tekorten moet verdwijnen door reorganisatie en efficiëntiemaatregelen. Daarmee moet ongeveer € 18 miljoen worden bespaard in deze kabinetsperiode.

Het streven is om het nieuwe stelsel per 1 januari 2008 in te voeren. Bron: VMT online.

Reageer op dit artikel