nieuws

‘Milieuheffing op vlees

Nieuws

SLAGERSWERELD – Op vlees komt mogelijk een milieuheffing van 85 cent per kilo. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), twee belangrijke adviesorganen van de regering, stemmen in met de plannen van het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’.

SLAGERSWERELD – Op vlees komt mogelijk een milieuheffing van 85 cent per kilo. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), twee belangrijke adviesorganen van de regering, stemmen in met de plannen van het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’.

De uitkomsten van doorrekeningen van het CPB en het MNP zijn woensdag 26 september aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De heffing is uitvoerbaar, maar brengt wel een enorme administratieve rompslomp met zich mee, concluderen de adviesorganisaties. Een biologisch kippetje verdient nu eenmaal een minder hoge heffing dan een bio-industriekip.

Veehouderij
Uitgangspunt van de plannen is omschakeling naar een duurzame veehouderij, waarbij boeren toeslagen ontvangen voor milieukwaliteit en dierenwelzijn. Tegelijkertijd wordt een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees ingevoerd. Daardoor kan het aantal varkens en kippen met de helft afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal boerenbedrijven.

Ruim honderdduizend mensen zetten hun handtekening om het burgerinitiatief op de politieke agenda te krijgen. In april stemde de Kamer in met behandeling van het voorstel. Het was voor het eerst dat een voorstel direct uit de samenleving op de politieke agenda terecht kwam. Na de presentatie van afgelopen woensdag neemt de Tweede Kamer het voorstel in behandeling. In oktober vindt een inhoudelijk discussie plaats met de Kamercommissie voor Landbouw. Na het herfstreces volgt een plenair debat met de Tweede Kamer en uiteindelijk een stemming.

Reageer op dit artikel