nieuws

Hoekstra van start met nieuwe slachterij

Nieuws

SLAGERSWERELD – Menno Hoekstra opent een nieuwe ambachtelijke slachterij op industrieterrein Hogedijken in Dokkum.

SLAGERSWERELD – Menno Hoekstra opent een nieuwe ambachtelijke slachterij op industrieterrein Hogedijken in Dokkum.

De slagerij en slachterij van Hoekstra in Anjum groeide uit zijn jasje. Hoekstra wilde daarom uitbreiden. Toen hij met de gemeente Dongeradeel niet tot overeenstemming kon komen over uitbreiding op de huidige locatie in het dorp, zocht hij naar een alternatief. ‘De nieuwe slachterij voldoet aan alle hygiëne- en arbo-eisen’, zegt Hoekstra in het Friesch Dagblad. ‘Er hoeft niet meer zwaar getild te worden, dankzij de lieren en liften.’

Slachten
Het zelf slachten van dieren is voor Hoekstra een belangrijk onderdeel van zijn werk. ‘Daarvoor ben ik slager geworden. Collegaslagers krijgen het vlees aangeleverd, ik wil zelf slachten. Ik wil weten wat ik verkoop.’ In de slachterij slacht Hoekstra onder meer Schotse Hooglanders en koeien, varkens en lammeren bestemd voor de eigen consumptie van boeren. Hoekstra heeft een medewerker aangenomen voor de slachterij en huurt daarbij voorlopig een of twee zelfstandigen zonder personeel in.

Volgende week maandag wordt de slachterij officieel geopend. De ambachtelijke slagerij en winkel van Hoekstra in Anjum blijven bestaan.

Reageer op dit artikel