nieuws

Charles Nikkessen mag weer slachten

Nieuws

SLAGERSWERELD – Na jaren van onzekerheid kan de Chaamse slager Charles Nikkessen in december weer gaan slachten.

SLAGERSWERELD – Na jaren van onzekerheid kan de Chaamse slager Charles Nikkessen in december weer gaan slachten.

‘Zowel wat betreft het bestemmingsplan als de milieuvergunning is alles nu in kannen en kruiken’, meldt wethouder Ton Braspenning in BN De Stem.

Onder vuur
Nikkessen heeft de afgelopen jaren onder vuur gelegen van enkele omwonenden, die hinder ondervinden van de slachterij en van mening zijn dat een dergelijk bedrijf niet past in een woonomgeving. Sinds 1999 zijn in verband daarmee diverse juridische procedures gevoerd, maar in maart 2005 bepaalde de Raad van State al dat het (ritueel) slachten in de huidige vestiging onder een aantal voorwaarden kan worden toegestaan.

Nikkessen beschikt nu over een nieuwe milieuvergunning, die het slachten van 20 grootvee-eenheden per week toelaat. Een zo’n eenheid staat gelijk aan 1 koe of 20 schapen. Omdat onlangs ook het bestemmingsplan Komplan Chaam onherroepelijk is geworden, kan Nikkessen zijn ambachtelijke slagerij nu weer volledig uitoefenen. ‘Op voorwaarde natuurlijk dat hij zich aan de richtlijnen houdt,’ aldus Braspenning.
Slager Nikkessen zegt erg blij te zijn. ‘De onzekerheid heeft alles bij elkaar negen jaar geduurd en dat is lang genoeg geweest.’

Reageer op dit artikel