nieuws

CDA wil spot over vlees van tv

Nieuws

SLAGERSWERELD – Het CDA wil dat de televisiespotjes van het Voedingscentrum over de productie van varkens- en kippenvlees van het beeldscherm verdwijnen. CDA-Kamerleden Atsma en Koopmans vinden dat het Voedingscentrum zich moet beperken tot ‘objectieve informatie over voedselkwaliteit’, en zich verre dient te houden van zaken die met dierenwelzijn te maken hebben.

SLAGERSWERELD – Het CDA wil dat de televisiespotjes van het Voedingscentrum over de productie van varkens- en kippenvlees van het beeldscherm verdwijnen. CDA-Kamerleden Atsma en Koopmans vinden dat het Voedingscentrum zich moet beperken tot ‘objectieve informatie over voedselkwaliteit’, en zich verre dient te houden van zaken die met dierenwelzijn te maken hebben.

Atsma en Koopmans richten hun pijlen op de campagne ‘Een kip of varken kan niet kiezen, jij wel’. Daarmee wil het Voedingscentrum duidelijk maken dat het voor een productiedier nogal wat verschil maakt hoeveel ruimte het tijdens zijn leven ter beschikking heeft. De CDA-Kamerleden vinden dat in de spotjes ten onrechte een verband wordt gelegd tussen de productiewijze van vlees en de kwaliteit ervan. Daarmee gaat het Voedingscentrum, dat wordt betaald door de ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid, zijn boekje te buiten.

Kwaliteit
‘Je kunt de stelling niet aanhangen dat hoe biologischer het voedsel is, hoe hoger de kwaliteit’, zegt Koopmans. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs dat diervriendelijk geproduceerd voedsel veiliger is dan vlees uit de bio-industrie. Sterker nog, Koopmans wijst op rapporten die aan zouden tonen dat dieren die meer ruimte hebben eerder vatbaar zijn voor dierziekten. Hij vraagt aan zijn partijgenoot minister Verburg van Landbouw om een einde te maken aan de campagne.

Kritiek
Patricia Schutte van het Voedingscentrum herkent zich niet in de kritiek. ‘Ik ben er nogal verbaasd over’, zegt zij. ‘Het is onze taak om consumenten te informeren over gezondheid, veiligheid en kwaliteit, en ze bewust te maken van de keuzen die ze maken. Dierenwelzijn is een van de factoren daarbij. Wij stimuleren de consument niet om welke soort vlees dan ook te kopen, we willen alleen informatie verstrekken.’ Zij vermoedt dat de christen-democraten de campagne verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Ook Marianne Thieme, voorvrouw van de Partij voor de Dieren in de Kamer, verbaast zich over de actie van Koopmans en Atsma. ‘Zij zijn degenen die vinden dat de consument met zijn aankoopbeleid het dierenwelzijn moeten verbeteren. Dan moet die consument ook worden geïnformeerd.’ Bron: De Volkskrant

Reageer op dit artikel