Kandidaten gezocht voor pilot Meesterverkoper

3-moeder

Speciaal voor verkooppersoneel in de slagerij wordt nu gewerkt aan de te behalen, persoonlijke titel ‘Meesterverkoper’. Binnen de branche is ‘Meesterverkoper’ de hoogst haalbare titel voor medewerkers in een verkopende rol in de slagerij.

De testfase bestaat uit het doen van een pilot, waarin kandidaten één of alle onderdelen van het programma ‘Meesterverkoper’ eenmaal doorlopen. De pilot dient als leerproces voor alle betrokkenen in dit programma: begeleiders, de werkgroep, adviesbureau CINOP en de kandidaat-‘Meesterverkopers’.

Aanmelden

De pilot start na de zomer. De werkgroep zoekt twee kandidaten. Wil jij je hiervoor aanmelden? Meld je dan aan bij Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitel; info@meesterverkoperslagersbranche.nl. Bij aanmelding geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Inhoud proef

Door speciale werkgroepen is het afgelopen jaar de inhoud samengesteld van de proef voor de ‘Meesterverkoper’. Tijdens de proef vindt zowel een praktijk- als een theoriebeoordeling plaats.

Praktijk

De praktijkbeoordeling bestaat uit een observatie in de winkel, zodat voor de beoordelaars een duidelijk beeld ontstaat van de gebruikelijke werkzaamheden. Daarnaast voert de kandidaat een aantal praktische handelingen uit, zoals bijvoorbeeld het snijden van vleeswaren en het maken van vlug- en panklare producten. Tijdens een interview wordt door de beoordelaars nader ingegaan op de eerder verrichte handelingen en komen daarbij onder andere culinaire- en productkennis, allergenen en voedselveiligheid aan bod.

Theorie

De theoriebeoordeling bestaat uit het maken van een verslag waarin vaste onderdelen als; trends en vernieuwing, verbetering klantcontact en een verkoopplan centraal staan. Dit verslag wordt gemaakt en ingeleverd voor aanvang (4 weken voor) de proef. Aan de hand van het verslag dient de kandidaat een presentatie voorzien van tekst en beeld te geven ten overstaan van de beoordelaars en volgt daarop een vraaggesprek waarin verder ingegaan wordt op het verslag en de presentatie.

Branche erkende Meesterverkoper

Het project is een initiatief van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf. De paritaire partners die het bestuur vormen, KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen, ontwikkelen samen met Cinop Advies deze meestertitel. Cinop Advies is een adviesbureau dat helpt met de stapsgewijze ontwikkeling en organisatie van alle noodzakelijke activiteiten die horen bij de inrichting van een meestertitel. De titel wordt ondergebracht bij Stichting Meestertitels Slagersbranche.

[intermezzo:1]
Dossiers
Lees ook
FNV-leden akkoord met cao Vleeswaren

FNV-leden akkoord met cao Vleeswaren

Er is een de nieuwe cao voor de ruim 4.500 mensen, die werkzaam zijn in de vleeswarenfabrieken. Een meerderheid van de FNV-leden stemde in met de afspraken die de vakbond en de sector maakten.

Gouden Slagersring krijgt nieuw logo

Gouden Slagersring krijgt nieuw logo

De Gouden Slagersring keert weer terug in 2022. Reden voor de wedstrijdorganisatie om het logo van deze vakwedstrijd te updaten. “Met trots presenteren we het nieuwe beeldmerk van deze innovatie-wedstrijd”, staat er te lezen op de website van Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS).

Inschrijving vakwedstrijd Lekkerste Bal Gehakt 2022

Inschrijving vakwedstrijd Lekkerste Bal Gehakt 2022

De vakwedstrijd Lekkerste Bal Gehakt komt er aan. Op 8 september vindt de keuring plaats bij SVO Houten. Organisator Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) roept leden op om zich in te schrijven voor deze wedstrijd.