Duurzaamheid: Nieuwe top 10 voedselkeurmerken bekend

Voedingskeurmerken

Milieu Centraal heeft een nieuwe beoordeling van duurzame voedselkeurmerken uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de teller inmiddels op bijna honderd duurzaamheidslogo’s voor voeding, maar slechts tien keurmerken zijn topkeurmerken.

Er komen nog steeds nieuwe duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt. Dat blijkt uit de nieuwe beoordeling van voedselkeurmerken, uitgevoerd door Milieu Centraal. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg Milieu Centraal om alle keurmerken en bedrijfslogo’s langs de meetlat te leggen.

De teller van duurzaamheidslogo’s staat bijna op honderd, maar slechts tien keurmerken op voeding zijn topkeurmerken. Voor een duurzame keuze adviseert de voorlichtingsorganisatie consumenten om te letten op de tien toppers onder de keurmerken.

10 topkeurmerken voor duurzamere boodschappen

De tien topkeurmerken helpen consumenten om makkelijker een bewuste keuze te maken. ‘Ze stellen hoge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn en hun controle is goed. Al blijven er altijd nog verbeterpunten mogelijk’, zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal. ‘Opvallend is deze keer dat er vooral in de productgroep vlees veel nieuwe duurzaamheidslogo’s op de markt zijn gekomen.’

Dit zijn de 10 topkeurmerken*:

  1. ASC
  2. Beter Leven 2 en 3-sterren
  3. Demeter
  4. EKO
  5. Europees keurmerk voor biologisch
  6. Fairtrade
  7. MSC
  8. On the way to PlanetProof
  9. Rainforest Alliance
  10. UTZ

* In alfabetische volgorde

RSPO valt af als topkeurmerk

In 2016 bevatte de lijst nog 11 topkeurmerken. Het keurmerk RSPO voor producten met duurzame palmolie is nu afgevallen, omdat je het keurmerk nauwelijks tegenkomt op producten in de supermarkt. ‘Voor inkopers blijft het wel belangrijk om voor RSPO te kiezen. Gelukkig voldoet al ruim 90% van alle palmolie in de Nederlandse voedingsindustrie aan de eisen van RSPO.’

Getest op eisen voor milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn

Er zijn 95 beeldmerken getoetst op hoe streng hun eisen zijn op milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn, op controle en transparantie. De beoordeling van elk beeldmerk vond plaats binnen een specifieke productgroep, zoals eieren, vlees of koffie. Zo kan goed vergeleken worden welke eisen er echt uitspringen.

In vergelijking met de eerste beoordeling van 2016 is de methodiek aangescherpt. Zo is de toetsing van controle uitgebreid. Aspecten als continue verbetering van de eisen die gesteld worden en de verantwoordelijkheid voor de hele keten van boer tot klant zijn deze keer meegenomen.

Lees ook
Motie elektronisch identificatiesysteem aangenomen

Motie elektronisch identificatiesysteem aangenomen

De Tweede Kamer steunt de motie van D66-kamerlid Tjeerd de Groot over een elektronisch identificatiesysteem. Dit systeem moet bijdragen aan duurzaamheid en dierenwelzijn.

Bloed, zweet maar samen

Bloed, zweet maar samen

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor bedrijven. Grote multinationals gebruiken het in hun publieke profilering maar de echte innovatie komt vaak van frisse, jonge bedrijven.

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan voor ondersteuning van het mkb. De inhoud van dit pakket werd 3 november naar buiten gebracht. Tot en met 2027 trekt het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro uit voor investeringen in het mkb.