Beloning voor duurzame stallen

attachment-001_food-image-VLS13612I01

DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers met innovatieve ideeën voor stal- en houderijsystemen.

DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers met innovatieve ideeën voor stal- en houderijsystemen.

Deze moeten dan wel goed in het landschap passen, het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie en arbeidsomstandigheden. De ondernemers kunnen hun plannen tot en met 1 november 2011 indienen bij Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wageningen UR kan ondernemers helpen en meedenken vanuit de innovatieprojecten Pluimvee met Smaak (vleeskuikens) en Well-Fair Eggs (legpluimvee).

Het kabinet wil dat in 2011 vijf procent van de stallen integraal duurzaam is. In de jaren daarna moet dit percentage jaarlijks groeien. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is één van de partners van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De partners van deze agenda hebben de ambitie dat alle nieuw te bouwen stallen in 2015 integraal duurzaam zijn.
 

Lees ook
Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Dat concludeert de Wageningen Live Stock Research in een vergelijkend onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. Wageningen stelde op basis van reeds bekend onderzoeksmateriaal vast dat Nederlandse boeren vleeskippen, varkens en kalveren de afgelopen tien jaar een beter leven hebben kunnen bieden door verbeterde wetten en eisen van supermarkten.

Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Consumenten aten tijdens coronajaar 2020 minder vlees. Het vleesverbruik daalde met 1,9 kilo per persoon. De vermoedelijke oorzaak is de sluiting van de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van Wakker Dier.

Stijgende vraag naar voedsel tussen 2010 en 2050

Stijgende vraag naar voedsel tussen 2010 en 2050

De vraag naar voedsel stijgt tussen 2010 en 2050 met 35 tot 56 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Resource. Nu al hebben 820 miljoen mensen onvoldoende te eten. De voedselzekerheid komt in de toekomst verder onder druk te staan door klimaatverandering en de toenemende concurrentie om land en water.