artikel

Buitelaar: ‘Houd uw exploitatie inzichtelijk’

Nieuws 232

Soms worden er constructies opgetuigd om fiscaal voordeel te behalen. De administratieve verslagen worden er daardoor niet altijd simpeler op, ziet adviseur Jan Buitelaar in zijn praktijk. ‘Welke constructie ook wordt gekozen, het is belangrijk dat u goed blijft volgen wat er met uw exploitatie gebeurt.’

Buitelaar: ‘Houd uw exploitatie inzichtelijk’
Fiscaal aantrekkelijke constructies kunnen er soms toe leiden dat er geen inzicht meer in de exploitatie is.

Onlangs werd ik gebeld met de vraag of ik de exploitatie van de heer Pieterse eens wilde doorlichten. Hij had twee jaar geleden de winkel en de productie gescheiden. Er werd vanaf dat moment gewerkt op twee locaties. De winkel bleef in de oude constructie van de vof (winkel-vof), voor de productie werd een aparte rechtspersoon in het leven geroepen. Naar zijn gevoel ging het best goed (omzet), maar hij hield te weinig over en had moeite om zijn rekeningen te betalen. Kon ik er niet eens naar kijken?

Geen enkele toelichting

In de voorbereiding op het gesprek kreeg ik van de accountant twee winst- en verliesrekeningen zonder enige toelichting toegestuurd (winkel-vof en productie). Een globale eerste analyse duidde op problemen in de winkel. In de productie werd een kleine winst gemaakt. Vanuit de productie werd niet alleen de winkel bediend, maar er vonden ook leveringen aan derden plaats.

Bij de ondernemer rezen twijfels over zijn methode van calculeren en uiteindelijk over de gehele bedrijfsvoering. Om duidelijkheid te krijgen, leek het mij verstandig om een begroting voor het lopende jaar per activiteit op te stellen, om te zien of we op die manier de vinger op de zere plek konden leggen.

Jan Buitelaar geeft praktische adviezen. Zo weet hij de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren en hen persoonlijk te laten groeien.

Jan Buitelaar geeft praktische adviezen. Zo weet hij de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren en hen persoonlijk te laten groeien.

Gordiaanse knoop

Tijdens het opstellen van de begroting sta je stil bij elke post. Zowel omzet als kosten worden uitgebreid bekeken en telkens wordt de legitimiteit van deze kosten tegen het licht gehouden. Al snel bleek, dat er allerlei zaken door elkaar liepen. De financiering vond voor een groot deel plaats vanuit de winkel-vof. Het pand was via de winkel-vof gekocht en werd verhuurd aan de productie. Dit gold ook voor een groot deel van de inventaris.

De winkel-vof berekende voor beide huur door aan de productie. De huur was echter bij lange na niet voldoende om de rente en aflossing van de investeringen te dekken. Hierdoor ontstonden liquiditeitstekorten op de rekening courant van de winkel. Om het nog ingewikkelder te maken, werd ook nog het nodige met personeel geschoven. Een deel van de loonkosten van de winkel was geboekt op de productie, maar loonkosten uit de productie waren ook terug te vinden in de winkel-vof.

Zelfs ik, toch goed thuis in de cijfers, had moeite de knoop te ontwarren

Kortom, zelfs ik, toch goed thuis in de cijfers, had moeite om de knoop te ontwarren.

Fiscaal voordeel

Uit overleg met de accountant bleek dat er allerlei fiscale en financiële redenen waren om het op deze wijze te doen. Door deze constructie kon fiscaal voordeel worden behaald, en door de kapitaalkrachtige winkel-vof te gebruiken was realisatie van de plannen mogelijk. Op zich allemaal logisch en wel te begrijpen, maar voor de heer Pieterse niet meer te volgen. Toen de begrotingen klaar waren, bleken de problemen vooral bij de productie en niet in de winkel te liggen. Er werd doorgeleverd voor een te lage prijs, waarbij ook nog naar voren kwam, dat er veel te duur werd ingekocht.

De oplossing

Op basis van de juiste inzichten konden maatregelen worden genomen om de resultaten te verbeteren. In het vervolgtraject gaan we de resultaten van elke activiteit per week volgen. Daarnaast ga ik met de accountant overleggen hoe we de zaken beter kunnen administreren. Natuurlijk moet u geen geld laten liggen. Het kan daarvoor nodig zijn een rechtsvorm te kiezen, waarbij binnen de fiscale mogelijkheden zo min mogelijk belasting wordt betaald.

Welke constructie ook wordt gekozen, zorg ervoor dat u begrijpt hoe het in elkaar zit. Als u het een partner niet kunt uitleggen, is de kans groot dat er zaken binnen de exploitatie plaatsvinden die u ontgaan.Dan kóst de constructie geld in plaats van dat deze geld oplevert. 

Lees ook

Reageer op dit artikel