artikel

Btw-verhoging brengt slagers in problemen

Nieuws 2355

De btw ging per 1 januari van 6 procent naar 9 procent voor foodproducten, deze verhoging heeft ook zijn weerslag op de btw-aangifte. Slagers die hier geen rekening mee houden, kunnen ernstig in de problemen komen.

Btw-verhoging brengt slagers in problemen

Het verschil tussen netto-verkoopprijs en de ontvangen prijs van de consument draagt u af aan de belastingdienst, met dien verstande dat de btw die u zelf heeft betaald op afgenomen goederen en diensten van deze betaling mag worden afgetrokken. Voor de meesten van u was het zo dat er dan altijd wel een bedrag aan btw terugkwam. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de meeste door u afgenomen diensten zijn belast met 21 procent. Zaken als huur en energiekosten tikken daarin stevig aan.

Betaal tijdig de btw

We zien nu in de praktijk dat een aantal slagers die gewend waren btw terug te krijgen deze nu ineens moeten betalen. Op zich is dat niet erg want u heeft die btw inmiddels via de kassa ontvangen. Voor hen die achterstanden hebben opgelopen bij de belastingdienst was het tot nog toe zo dat de belastingdienst de door u te vorderen btw verrekende met de uitstaande achterstallige verplichtingen. In veel gevallen gaat deze vlieger niet meer op. Houdt u er in uw geldstromen dus rekening mee dat er echt tijdig btw moet worden betaald.

Een voorbeeld

Een slager met een omzet van €5.000.000 moet hierover nu €450.000 btw afdragen. Dat was in het verleden slechts €300.000. De te vorderen btw bedroeg voor deze ondernemer ca. €330.000 in de oude situatie. Hij kreeg dus €30.000 terug. In de nieuwe situatie is er ca. €360.000 te vorderen (de btw op inkoop grondstoffen is ook naar 9 procent gegaan). Per saldo is er dus €90.000 te betalen. Zij die hun prijzen niet of slechts beperkt hebben verhoogd zullen dus snel de gevolgen hiervan ondervinden. Ook achterstanden kunnen niet meer worden verrekend, maar zullen hierdoor verder toenemen. Anticipeer hierop tijdig door indien mogelijk liquiditeit te reserveren voor het voldoen van deze verplichtingen.

Reageer op dit artikel