nieuws

NVV voert ook actie in Brussel

Marktberichten

In navolging op de actie van varkenshouders, donderdag 3 september in Den Haag, gaat de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) maandag 7 september naar Brussel om zich aan te sluiten bij de manifestatie van Europese boeren.

NVV voert ook actie in Brussel

De NVV sluit zich maandag aan bij Dutch Dairyman Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Op het Schumanplein, voor het gebouw van de Europese Commissie, demonstreert NVV voor lastenverlaging voor de varkenshouders en een eerlijke opbrengstprijs. Door de schrijnende financiële situatie in de varkenshouderij staat het water aan de lippen van de Nederlandse varkenshouders. Korte termijn steun is hard nodig.

Gelijk speelveld

Varkenshouders zijn, als gevolg van alle extra eisen die Nederland legt bóvenop de al zeer strenge Europese eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, 19 cent per kilogram varkensvlees duurder uit dan hun Europese collega’s. NVV pleit voor een Europees gelijk speelveld. Dat wil zeggen dat alle varkenshouders in Europa aan dezelfde wetten en regels moeten voldoen.

Ook schaart NVV zich achter de visie van EMB dat de markt niet gerepareerd kan worden door hoge voorraadvorming, stijgende interventieprijzen en exportsubsidies. ‘Een wijziging van het beleid moet leiden tot kostendekkende prijzen en duurzame productie’, aldus NVV-voorzitter Ingrid Jansen. LTO Varkenshouderij voert ook actie in Brussel. Zij sluiten zich met dezelfde boodschap die NVV in Brussel laat horen, aan bij Copa-Cogeca op de Wetstraat in Brussel.

Actie

NVV roept varkenshouders op om maandag 7 september ook mee te reizen naar Brussel en te demonstreren voor een gelijk Europees speelveld. De NVV staat op het Schumanplein samen met de Dutch Dairy Board (DDB) en de Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV).

Varkenshouders kunnen, als zij dat willen, samen met NVV, DDB en NMV gratis meereizen per bus naar Mechelen. Van daaruit wordt verder gereisd met de trein naar Brussel. Voor meer informatie over de opstapplaatsen: info@nvv.nl.

Reageer op dit artikel