nieuws

SKV stelt importverbod Roemenië in

Marktberichten

De SKV heeft in verband met het voorkomen van blauwtong in Roemenië besloten met ingang van 28 augustus de opzet van kalveren uit Roemenië niet meer toe te staan.

SKV stelt importverbod Roemenië in

Voor SKV aangeslotenen betekent dit dat de import en het opzetten van vleeskalveren uit Roemenië verboden is.
Dit betekent dat de bij de SKV aangesloten vleeskalverhouderijen, tot nadere berichtgeving geen kalveren uit Roemenië mogen opzetten. De SKV beoogt hiermee het risico op blauwtong te beperken.

Aangeslotenen die zich niet houden aan de voorwaarden krijgen van de SKV geen kwaliteitscertificaat voor het koppel vleeskalveren waarvan vleeskalveren deel uit maken of hebben gemaakt, die in strijd met deze voorwaarden zijn opgezet. De SKV zal indringend controleren op naleving van dit verbod.

Reageer op dit artikel