nieuws

SKV breidt importverbod Letland en Litouwen uit

Marktberichten

In verband met het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Letland en Litouwen heeft de SKV eerder besloten om de opzet van kalveren uit het risicogebied in Letland en Litouwen niet toe te staan.

SKV breidt importverbod Letland en Litouwen uit

Aangezien recent opnieuw Afrikaanse Varkenspest is geconstateerd is het vanaf 27 augustus 2014 eveneens verboden kalveren op te zetten afkomstig enkele aanvullende districten en gebieden. Voor de import van kalveren uit het overige gebied in Letland en Litouwen gelden aanvullende eisen. Voor SKV-aangeslotenen betekent dit dat de import en het opzetten van vleeskalveren uit het risicogebied verboden is.

De bij de SKV aangesloten vleeskalverhouderijen mogen, tot nadere berichtgeving, geen kalveren uit het risicogebied in Letland en Litouwen opzetten. Voor kalveren uit de overige gebieden gelden aanvullende voorwaarden. Enkele van deze voorwaarden zijn:

  • De vleeskalveren zijn niet afkomstig uit het risicogebied en zijn niet aanwezig geweest op een controlepost of verzamelplaats in het risicogebied;
  • Het paspoort van ieder kalf uit Letland en Litouwen dient digitaal aan de SKV te worden verstrekt;
  • De vleeskalveren worden rechtstreeks vanaf de verzamelplaats naar de vleeskalverhouderij getransporteerd en per vervoerseenheid in één keer gelost;
  • Er worden extra hygiënemaatregelen (reiniging en ontsmetting vervoermiddelen) in acht genomen;
  • Vleeskalveren mogen alleen van het bedrijf worden afgevoerd naar de slachterij.

De door SKV gehanteerde voorwaarden zorgen voor kanalisatie van de kalveren. De SKV beoogt hiermee het risico op Afrikaanse Varkenspest te beperken. Doordat kalveren op één locatie worden gehuisvest en uitsluitend naar de slachterij mogen worden afgevoerd, worden ze feitelijk in quarantaine gehouden.

In verband met het voorkomen van Klassieke en Afrikaanse Varkenspest in de gebieden in Polen werd al eerder door de SKV een importverbod ingesteld voor kalveren uit deze gebieden. Die importverboden blijven onverkort van kracht.

Aangeslotenen die zich niet houden aan de voorwaarden krijgen van de SKV geen kwaliteitscertificaat voor het koppel vleeskalveren waarvan vleeskalveren deel uit maken of hebben gemaakt, die in strijd met deze voorwaarden zijn opgezet. De SKV zal indringend controleren op naleving van dit verbod.

Op basis van beschikbare informatie uit Letland en Litouwen, zal de SKV de situatie blijven monitoren en regelmatig onderzoeken of de door de SKV genomen voorzorgsmaatregel wellicht bijstelling behoeft.

Reageer op dit artikel