nieuws

NVV en LTO: laat varkenshouders niet in kou staan

Marktberichten

“Het zou de overheid sieren niet alleen de tuinders en de melkveehouders te steunen, maar ook onze varkenshouders”, zeggen Maarten Rooijakkers (LTO Varkenshouderij) en Ingrid Jansen (Nederlandse Vakbond Varkenshouders) in een gezamenlijke verklaring.

NVV en LTO: laat varkenshouders niet in kou staan
ANP

“Nederlandse varkenshouders verdienen steun van de overheid om de gevolgen van boycot door Rusland te verzachten. Niet alleen door de boycot, maar ook vanwege Afrikaanse varkenspest in Lithouwen kan al maanden geen varkensvlees naar Rusland”, aldus de organisaties.

De NVV en LTO Vakgroep Varkenshouderij willen dat varkenshouders in aanmerking komen voor directe financiële steun en ondersteuning van de overheid bij het openen van nieuwe markten. NVV en LTO willen dat ook varkenshouders in aanmerking kunnen komen voor flankerend beleid. “Denk aan de mogelijkheid van arbeidstijdverkorting voor de werknemers en de mogelijkheid om voor het personeel in dat geval een tijdelijke WW-uitkering aan te vragen”, zegt Rooijakkers.

“Velen beseffen niet dat in de varkenshouderij voor sommigen het water tot aan de lippen staat”, zegt Jansen. “Dat is een gevolg van de samenloop van diverse tegenslagen  die de sector dit jaar heeft gekend. En dat is geen normaal ondernemersrisico. Daar is hulp van de overheid gerechtvaardigd.”

De Nederlandse varkenshouderij kampt al bijna acht maanden met een importverbod door Rusland. Dat verbod werd in februari uitgevaardigd, omdat een wild zwijn in Litouwen besmet was met Afrikaanse varkenspest. Rusland stopte direct de invoer van varkensvlees uit de Europese Unie. De handelsboycot van minimaal een jaar, komt daar bovenop. “De opbrengst prijzen blijven voor dit jaar ver achter door het sluiten van de grens. Varkenshouders voelen dat direct in portemonnee”,  zegt Rooijakkers.

De huidige situatie is voor LTO en NVV aanleiding om intensief te overleggen met andere partijen in de keten. Er moeten wat NVV en LTO betreft oplossingen komen die ondernemers uit de brand helpen. Momenteel wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn en welke stappen gezet moeten worden om de gevolgen van de boycot voor de Nederlandse varkenshouders zo veel mogelijk te beperken.

Naast een beroep op financiële steun, roepen NVV en LTO Vakgroep Varkenshouderij de Nederlandse bewindslieden en politici op om tijdens reizen en handelsmissies in het buitenland zich sterk te maken voor Nederlands varkensvlees.

Reageer op dit artikel