nieuws

Vleesexporteurs moeten over op CLIENT

Marktberichten

ZOETERMEER – Exporterende vleesbedrijven wordt dringend verzocht zo veel mogelijk gebruik te gaan maken van het nieuwe systeem CLIENT voor de export van rund-, kalfs-, varkens- en pluimveevlees.

Vleesexporteurs moeten over op CLIENT

ZOETERMEER – Exporterende vleesbedrijven wordt dringend verzocht zo veel mogelijk gebruik te gaan maken van het nieuwe systeem CLIENT voor de export van rund-, kalfs-, varkens- en pluimveevlees.

De komende maanden zal de reguliere manier van certificaten aanvragen worden uitgefaseerd. Dit houdt in dat uiteindelijk alle veterinaire exportcertificaten door de VWA via CLIENT Export worden afgegeven.

Eenvoudig
Een paar bedrijven maken volgens de VWA al gebruik van CLIENT Export. Het is een systeem dat de logistiek van het aanvragen en afwikkelen van de afgifte van veterinaire exportcertificaten vereenvoudigt. CLIENT Export veroorzaakt geen extra inspecties en verkort de inspectietijd.

Nagenoeg alle product-land combinaties zijn inmiddels opgenomen en kunnen om die reden via CLIENT worden aangevraagd. Voor kleinere bedrijven die slechts sporadisch exporteren buiten de EU zal geen aparte faciliteit worden ingericht.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bedrijven zelf de aanvragen kunnen doen of anders marktwerking dit gat zal opvangen. Bedrijven kunnen in CLIENT Export ook anderen machtigen om exportaanvragen te doen.

Geleidebiljetten
Naast het systeem CLIENT Export is er voor de vleessectoren tevens een systeem opgezet dat de geleidebiljetten gaat vervangen.

Met dit systeem zijn papieren geleidebiljetten niet langer noodzakelijk, maar worden deze door een digitaal systeem overgenomen. De informatie die in CLIENT Geleidebiljetten wordt ingevoerd, kan in een later stadium worden hergebruikt voor het afgeven van de veterinaire exportcertificaten.

Door gebruik van CLIENT Geleidebiljetten wordt de exportcertificering vereenvoudigd en bespoedigd, tevens wordt de administratieve lastendruk verlaagd.

Klachten en vragen
Als zich problemen voordoen bij het aanvragen van een veterinair exportcertificaat via dit nieuwe systeem, kan dat gemeld worden bij de Helpdesk van het systeem CLIENT Export. Knelpunten worden dan zo spoedig mogelijk opgelost. De CLIENT helpdesk is te bereiken via tel. (070) 378 68 60 of per e-mail via helpdeskclient@vwa.nl.

Mochten er problemen zijn in de landen van bestemming, doordat het certificaat niet wordt geaccepteerd, dan kan dat worden gemeld bij vip@pve.nl.

Bekijk hier het webdossier CLIENT van de VWA

Lees ook:
Voedselketeninfo ook in rundersector (20 januari 2010)
Kipsector bezorgd over relatie met VWA (11 november 2009)

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over de VWA

Reageer op dit artikel