nieuws

Keuringskosten in slachterijen zijn te hoog

Industrienieuws 682

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) brengt tegen de regels in de kosten in rekening van keuringsassistenten en dierenartsen die nog in opleiding zijn. Dit meldt Boerderij op haar website.

Keuringskosten in slachterijen zijn te hoog
Archief Vleesmagazine

De kosten van de opleiding zijn geen kosten van officiële controles. Volgens Europese regelgeving mag LNV alleen kosten van officiële controles in rekening brengen, schrijft Boerderij.

Dat blijkt uit een tussenuitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in een zaak die was aangespannen door onder andere slachterijen Vion, Compaxo, Ekro, Vitelco en Gosschalk. Bij het ministerie lopen nog tal van bezwaarprocedures tegen het in rekening brengen van kosten, en ook bij de rechter is een groot aantal zaken aanhangig gemaakt. Volgens het CBb is sprake van een langdurig lopende discussie.

Keuringskosten dierenarts in opleiding niet doorberekenen

De minister mag kosten van keuringsassistenten en dierenartsen wel in rekening brengen, oordeelt de rechter. Maar zolang die in opleiding zijn en dus geen officiële keuringen verrichten, kunnen de kosten daarvan niet aan het bedrijfsleven worden doorberekend.

Europese rechter

Daarnaast heeft de rechter een aantal vragen doorgestuurd naar de Europese rechter. Daarbij gaat het onder meer over de vraag of kosten van ander personeel dan keuringsdierenartsen en keuringsassistenten mogen worden doorberekend aan de slachterijen, en voor welke kosten is dat dan toegestaan en voor welke niet. Daarbij gaat het om de vraag of de NVWA bij een keuring een starttarief mag hanteren, en welke kosten dan onder dat starttarief mogen vallen.

De bedrijven hebben van het ministerie ook rekeningen gekregen over tijdvakken (kwartieren) waarvoor de bedrijven wel een aanvraag hadden gedaan bij de NVWA of de KDS, maar waarin geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. De rechter heeft bij de Europese rechter de vraag gesteld of die kosten mogen worden doorberekend aan de bedrijven.

Antwoorden op vragen keuringskosten in 2019

Het CBb zal de zaak verder behandelen als de Europese rechter antwoord heeft gegeven op de vragen. Dat kan zeker een jaar duren, ook al heeft de Nederlandse rechter het Europese Hof van Justitie gevraagd de kwestie met voorrang te behandelen. Er lopen enkele honderden soortgelijke zaken bij het CBb. LNV heeft enkele honderden bezwaarschriften in behandeling.

Reageer op dit artikel