nieuws

Herstructurering neemt hap uit winst Vion

Industrienieuws 1252

Vleesbedrijf Vion heeft in 2017 aanzienlijk minder winst gemaakt dan een jaar eerder. Niettemin schreef de vleesverwerker, die de afgelopen jaren gebukt ging onder financiële tegenslagen en vleesschandalen, zwarte cijfers.

Herstructurering neemt hap uit winst Vion

Vooral kosten voor de ingezette herstructurering drukten het resultaat. Onder de streep resteerde evengoed een winst van 22 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 39 miljoen euro. Vion kampte met een belastingnadeel van 9 miljoen euro op jaarbasis. Eenmalige posten, waaronder de last die werd genomen om de bedrijfsvoering te stroomlijnen, drukten het resultaat met nog eens 13 miljoen euro. In dat laatste bedrag zitten ook de opbrengsten, min de lasten, van overnames en de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Omzet 7 procent hoger

De omzet van Vion viel vorig jaar op jaarbasis 7 procent hoger uit op 5,1 miljard euro. Het bedrijf herstelde zijn uitkering aan de aandeelhouders en keert daarmee voor het eerst sinds 2012 weer dividend uit.

Dit jaar moeten volgens het bedrijf verschillende initiatieven om de resultaten te verbeteren, hun vruchten gaan afwerpen. Vion waagde zich niet aan exacte voorspellingen. Volgens het bedrijf zijn dit jaar de veeprijzen gestegen, maar wordt dit nog niet gecompenseerd door oplopende vleesprijzen.

Resultaat op vele fronten

‘We hebben in 2017 veel bereikt. We hebben onze operationele prestaties voor het tweede jaar op rij verbeterd waardoor de genormaliseerde Ebitda nu is toegenomen naar €64 miljoen’, zegt CEO Francis Kint van Vion. Tegelijkertijd zijn we doorgegaan met ons investeringsprogramma ter verbetering van onze productielocaties. In de afgelopen vier jaar hebben we in totaal €260 miljoen geïnvesteerd en is tegelijkertijd onze solvabiliteit verbeterd naar ruim 44%. Omdat we ons bewust zijn van de maatschappelijke discussie rond de vleesindustrie voeren we een actieve dialoog met belanghebbenden en doen we voorstellen voor oplossingen, die we vervolgens doorvoeren.’

Commerciële ontwikkelingen

In maart heeft de divisie Pork van Vion het vraaggestuurde concept ‘Good Farming Balance’ geïntroduceerd om kansen binnen de internationale vleesmarkten beter te kunnen benutten en voor betere vooruitzichten voor Nederlandse varkenshouders. Het was een succes, en meer dan 70 procent van de varkens die in Nederland worden aangekocht, worden nu gecontracteerd in een van de concepten van Vion (Good Farming Star, Good Farming Balance en De Groene Weg). Om te kunnen beantwoorden aan de groeiende vraag van consumenten naar hoogwaardige producten, heeft onze divisie Beef verscheidene productgroepen geïntroduceerd, zoals dry-aged, Simmental en groepen met regionale oorsprong. Onze divisie Food Service breidde het assortiment uit met innovatieve concepten als noodlesticks voor het out-of-home segment voor onder andere cateraars en restaurants.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons eerste MVO-rapport, gepubliceerd in april 2017, werd door alle belanghebbenden goed ontvangen en heeft in de bedrijfstak inmiddels navolging gekregen. In het tweede MVO-rapport hebben we de thema’s verbreed, van het deel van de waardeketen waarin wij actief zijn naar de totale keten. We hebben onze onderwerpen en verwante initiatieven ook verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarnaast hebben we twee belangrijke maatschappelijke kwesties opgenomen in het rapport: de milieuaspecten van veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen door de vleesproductieketen.

Voortdurende focus op transparantie

In navolging van de lancering van een speciale website over transparantie in Duitsland hebben we dit uitgebreid naar Nederland met de lancering in december 2017 van www.vion-transparantie.nl. Deze website bevat een heldere toelichting op de werkwijze van Vion, diverse feiten en cijfers van audits en een discussieforum voor stakeholders.

Vooruitzichten voor 2018

2018 wordt een belangrijk jaar voor Vion, laat het bedrijf weten. Veel initiatieven die in de afgelopen jaren zijn genomen, moeten dit jaar hun vruchten afwerpen. Terwijl de veeprijzen vanaf het begin van het jaar zijn gaan stijgen, wordt dit tot dusver nog niet gecompenseerd door stijgende vleesprijzen. We verwachten dat het maatschappelijke debat over veeteelt en vleesproductie zal toenemen en daarmee het belang van de thema’s die Vion drie jaar geleden op tafel heeft gebracht zal versterken.

Lees ook: Vion verliest topman aan Ter Beke

Reageer op dit artikel