nieuws

Asscher buigt zich over conflict rond Hilckmann

Industrienieuws 55

De PvdA vraagt minister Lodewijk Asscher om opheldering over het niet verstrekken van een transitievergoeding aan de ontslagen werknemers van slachterij Hilckmann.

Asscher buigt zich over conflict rond Hilckmann
Foto: archief Vleesmagazine

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid buigt zich over de situatie die is ontstaan bij slachterij Hilckmann na Kamervragen die deze week door zijn eigen partij, de PvdA, zijn gesteld.

Weigeren transitievergoeding

Kamerlid Kerstens wil van de minister weten of het weigeren van de zogenaamde transitievergoeding door Hilckmann getuigt van goed werkgeverschap.

Afspraken met gemeente Nijmegen

Het bevreemdt Kamerlid Kerstens verder dat slachterij Hilckmann zijn (ruim 300) werknemers, die vaak tientallen jaren in dienst waren van het bedrijf, heeft ontslagen door tot sluiting over te gaan terwijl met de gemeente Nijmegen andere afspraken waren gemaakt omtrent juist het behoud van werkgelegenheid. Ook daar moet Asscher een reactie op geven.

Inspanningen van het UWV

Ook vraagt Kerstens zich af welke extra inspanningen het UWV kan verrichten ten aanzien van voormalig werknemers van slachterij Hilckmann die tot op heden geen ander werk hebben weten te vinden.

Vorige week verder geëscaleerd

De zaak rond het faillissement van slachterij Hilckmann in Nijmegen is vorige week verder geëscaleerd toen bleek dat ontslagen medewerkers voorlopig geen ontslagvergoeding meer krijgen.

Uitspraak van de rechtbank

Volgens het bedrijf is dit noodgedwongen vanwege een uitspraak van de rechtbank. ‘In de betreffende passage stelt de rechter dat het pas in de bodemprocedure duidelijk zal worden of beide bedrijven al dan niet de gemeentelijke aankoopsom voor de opstallen mochten aanwenden voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Onder die liquidatieactiviteiten valt tevens het uitbetalen van transitievergoedingen aan medewerkers die door de gedwongen bedrijfssluiting getroffen zijn’, zo valt te lezen in een door een pr-bureau opgesteld persbericht.

FNV dreigt met nieuwe juridische stappen

Volgens Wilma Daams van FNV ontkomt het bedrijf er niet aan de transitievergoeding te betalen. ‘Dat geld is er wel, maar de bestuurders durven het niet te gebruiken omdat ze bang zijn dat ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.’ FNV overweegt nu juridische stappen om het geld alsnog op te eisen.

Reageer op dit artikel