nieuws

Nationale Milieudag op HAS Den Bosch

Industrienieuws 7

Het huidige Nederlandse landbouw- en voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Om dat schip een andere koers te laten varen, wordt op 2 juni de Nationale Milieudag 2016 gehouden, op initiatief van de verenigde milieuorganisaties VVM, de HAS Hogeschool, ZLTO, het Louis Bolk Instituut en Schuttelaar & Partners. Het thema is: zoeken naar de voedseltransitie die boer én milieu vooruit helpt.

Nationale Milieudag op HAS Den Bosch
Nationale Milieudag 2016

Het terugdringen van de nadelige gevolgen van het bestaande systeem is een doodlopende weg, stellen de organisatoren. In plaats daarvan moet het systeem zélf veranderen. In andere woorden: niet meer ‘de dingen beter doen’, maar ‘betere dingen doen’. Dit betekent toewerken naar een gezond productie- en consumptiesysteem waarin ons natuurlijke kapitaal – vruchtbare bodems, schoon water, biodiversiteit en een stabiel klimaat – in stand blijft en boeren een fatsoenlijk loon verdienen.

Verantwoordelijkheden

De 2016-editie van de Nationale Milieudag inventariseert de pijlers van de landbouw van de toekomst. Welke dilemma’s zijn er? Wat zijn de gedeelde belangen van boeren, NGO’s, overheden, voedselconcerns en consumenten? Waar begint de noodzakelijke transitie? De Nationale Milieudag zoekt met sprekers uit de agrarische sector en transitie- en milieuexperts op een open manier naar antwoorden op deze vragen. Dit gebeurt zowel plenair als in afwisselende deelsessies aan de hand van innovatieve ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden.

Sprekers tijdens het plenaire ochtendprogramma zijn onder meer P.J. Beers (HAS Hogeschool) Hans Huijbers (ZLTO) en Hans Dagevos (LEI Wageningen), Jan Willem Erisman (LBI) en Jacomijn Pluimers (Milieudefensie). In de middag vinden diverse sessies plaats.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nationalemilieudag.nl

Reageer op dit artikel