nieuws

Cao-onderhandelingen gestart

Industrienieuws

De werkgevers en de werknemers zijn afgelopen week gestart met gesprekken voor een nieuwe cao voor de Nederlandse vleessector. De huidige cao loopt tot 1 maart 2016.

Cao-onderhandelingen gestart
Foto: archief Vleesmagazine

Van werkgeverskant (COV) is aangegeven, dat de 24-uurs economie, de ontwikkelingen op de (internationale) markten en maatschappelijke druk op de gehele vee- en vleessector effect hebben op de bedrijven en dus op de werknemers. Het kan volgens de COV niet anders dan dat deze omgevingsfactoren van invloed gaan zijn op een nieuwe CAO.

Flexibiliteit

Vleesbedrijven werken er voortdurend aan om de continuïteit en de werkgelegenheid voor de ruim 9.000 werknemers in de Nederlandse vleessector overeind te houden. Werknemers zullen van hun kant daaraan ook hun bijdrage moeten leveren. De (internationale) markt vraagt meer flexibiliteit tegen concurrerende voorwaarden. Zo liggen de productiekosten, inclusief loonkosten, in Nederland hoger dan in de meeste andere concurrenten op de wereldmarkt.

De COV wil een (internationaal) concurrerende, marktconforme cao die ruimte biedt voor goed werkgeverschap en perspectief biedt voor alle werknemers in het algemeen en voor de lager geschoolden die bereid zijn nader bijgeschoold te worden, in het bijzonder.

Speciale aandacht is er wat betreft de COV voor de pensioenregelingen. De werkgevers streven er naar om versoberingen (opbouw en overgangsmaatregel) binnen de beschikbare loonruimte te kunnen herstellen.

Reageer op dit artikel