nieuws

Winst FrieslandCampina stijgt met 85 procent

Industrienieuws

De winst van Koninklijke FrieslandCampina NV is in het eerste halfjaar van 2015 met 85 procent gestegen naar €192 miljoen. Over de eerste zes maanden van 2014 bedroeg de winst €104 miljoen.

Winst FrieslandCampina stijgt met 85 procent
Afbeelding: FrieslandCampina

Door de verkoop van meer producten met hogere toegevoegde waarde, positieve valuta-effecten, lagere inkoopkosten en de lagere garantieprijs voor boerderijmelk namen de marges toe. De netto-omzet bleef met €5.645 miljoen op hetzelfde niveau als over dezelfde periode vorig jaar (€5.635 miljoen). De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af naar €36,48 per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2014: €44,19) door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. De waardecreatie (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) steeg met €2,49 naar €4,22 (eerste halfjaar 2014: €1,73). De interim-uitkering bedraagt €2,018 per 100 kilo melk (2014: €0,825).

Onzekere markten

‘In de huidige onzekere markten zijn we in staat geweest een goed resultaat te realiseren. Het bewijst het succes van de in 2010 ingezette strategie route2020 om ons te richten op groei én waardecreatie’, aldus Roelof Joosten, ceo van Koninklijke FrieslandCampina NV. ‘Voor de leden-melkveehouders hebben we de daling van de garantieprijs gedeeltelijk in de melkprijs weten te compenseren dankzij onze sterke merkenposities en kostenverlaging. Daardoor kunnen we de leden-melkveehouders een interim-uitkering betalen van iets meer dan €2,00.’

Het complete Halfjaarbericht 2015 met details over de business groups is te vinden op de website van FrieslandCampina.

Reageer op dit artikel