nieuws

‘Vlees- en veevoerindustrie in Nederland blijft foute soja gebruiken’

Industrienieuws

De Nederlandse veevoer- en vleesindustrie breekt met de belofte om nog dit jaar over te stappen op soja waarbij de teelt gegarandeerd geen waardevolle natuur of mensenrechten aantast. Nederland blijft zo het risico lopen om mee te werken aan misstanden in de sojateelt in Zuid-Amerika. Met dit besluit schenden de veevoer- en vleessectoren hun harde afspraak met de overheid en maatschappelijke organisaties om alleen nog verantwoorde soja te gebruiken. Dit melden Both ENDS, IUCN NL, Natuur&Milieu, Solidaridad, Wetlands International en het Wereld Natuur Fonds (WNF) in een gezamenlijk bericht.

‘Vlees- en veevoerindustrie in Nederland blijft foute soja gebruiken’

Both ENDS, IUCN NL, Natuur&Milieu, Solidaridad, Wetlands International en het WNF roepen de varkens-, pluimvee- en veevoersector op hun afspraken na te komen. Nederland is na China wereldwijd de grootste importeur van soja, die vooral wordt verwerkt in veevoer. Om ontbossing en schending van mensenrechten bij de teelt tegen te gaan, ondertekenden de bedrijven eind 2011 een convenant waarin zij afspraken vanaf 2015 alleen nog soja te gebruiken met het certificaat van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Maatschappelijke organisaties hebben jaren met de vee- en vleesindustrie samengewerkt om dit te bereiken. De overheid stelde 3,5 miljoen euro beschikbaar via het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH).

Convenant niet naleven
Toch schrijft Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland namens de pluimvee- en varkensvleessector  aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken dat zij de afspraken voor met name de export van dierlijke producten niet meer nakomt, aldus de partijen. Ook de veevoerbedrijven willen het convenant niet naleven. Als reden geven de bedrijven het achterblijven van de buitenlandse marktvraag op en de meerprijs voor verantwoorde soja. Dat is vreemd, omdat in het convenant juist is afgesproken dat Nederland het voortouw neemt in verduurzaming van de soja-inkoop.

“Dat verantwoorde soja te duur is, is geen argument,” zegt Sandra Mulder van het WNF. “De Nederlandse zuivelindustrie bewijst dat het bedrijfsleven wel degelijk verantwoordelijkheid kan nemen. Die sector gebruikt sinds 1 januari alleen nog veevoer met verantwoorde soja, óók voor hun exportproducten.’’

Initiatief

De varkens-, pluimvee- en veevoersectoren scharen zich nu achter een initiatief van FEFAC, de Europese koepelorganisatie voor veevoerproducenten. “Deze koepel is bezig op eigen houtje alternatieve criteria voor de soja-import op te stellen. Die zouden zogenaamd leiden tot verduurzaming, maar bieden veel minder waarborgen dan RTRS en staan feitelijk nog steeds ontbossing toe,” zegt Gert van der Bijl van Solidaridad.

 

Reageer op dit artikel