nieuws

Topigs Norsvin steunt sector-pr varkenshouderij met €7000

Industrienieuws

Topigs Norsvin heeft een donatie van €7000 gedaan voor de sector-pr van de varkenshouderij. Jean-Marie van Oort, directeur van Topigs Norsvin Nederland en Varkens KI Nederland, overhandigde donderdag 25 juni symbolisch een cheque aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het geld komt rechtstreeks ten goede aan de sector-pr en -promotie van de varkenshouderij in 2015.

Topigs Norsvin steunt sector-pr varkenshouderij met €7000
Jean-Marie van Oort, directeur van Topigs Norsvin Nederland en Varkens KI Nederland, overhandigt symbolisch een bedrag van €7000 aan POV-voorzitter Ingrid Jansen. Foto: POV

De €7000 euro van Topigs Norsvin is tot nu toe het hoogste bedrag dat in één keer werd gedoneerd door een bedrijf. Het bedrag werd symbolisch overhandigd aan POV-voorzitter Ingrid Jansen. ‘Wat een geweldig mooi bedrag’, reageerde Jansen. ‘En zó belangrijk ter ondersteuning van alle goede initiatieven voor de sector-pr varkenshouderij. Wij zijn hier echt heel blij mee en wij hopen dat andere bedrijven dit goede voorbeeld volgen.’

Financiële steun

Dankzij eerdere donaties van varkenshouders en toeleverende bedrijven heeft de POV al financiële steun kunnen geven aan de Stichting Varkens in Zicht, voor het onderhouden van de 26 zichtstallen in Nederland en aan de Stichting Varkens Vandaag. Ook is er dankzij de donaties budget vrijgemaakt voor het beheer, de opslag en de uitgifte van pr- en promotiemateriaal. Varkenshouders, bedrijven en organisaties kunnen dit materiaal gratis bestellen via de POV en uitdelen tijdens open dagen of bezoeken aan de stallen door bijvoorbeeld schoolklassen.

Voorbeeld

Jansen noemt Topigs Norsvin een voorbeeld voor collega’s. ‘Topigs Norsvin laat met haar donatie voor sector-pr zien dat een goed imago voor de varkenshouderij de sleutel is naar maatschappelijke waardering en acceptatie van de burger. En maatschappelijk draagvlak voor de varkenshouderij leidt tot minder kostprijsverhogende maatregelen. Hierbij is niet alleen de varkenshouder gebaat, maar ook de toeleverende bedrijven hebben profijt van een bloeiende varkenshouderij’, aldus Jansen.

Samenwerken aan imago

Jean-Marie van Oort van Topigs Norsvin sluit zich daarbij aan: ‘Een goed imago is een essentiële hoeksteen voor het bestaansrecht van onze sector. Wij juichen het initiatief van de POV, om te komen tot een bundeling van de krachten op gebied van pr en imago van harte toe. Wij leveren, als onderdeel van de sector, daaraan graag onze bijdrage. Wij zijn ervan overtuigd dat bundeling van krachten meer effect oplevert’, aldus Van Oort. ‘Het is iets dat perfect past in het werkveld van POV. Overigens geldt dat niet alleen voor imago en pr. Door als sector meer samen te werken en krachten te bundelen, is het mogelijk om op veel meer vlakken sneller en beter resultaat te boeken.’

Reageer op dit artikel