nieuws

NVV, NVP en NMV: zorgen over vergunningverlening Nb-wet

Industrienieuws

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) luiden de alarmbel over de afwerking van aanvragen van boeren voor een Natuurbeschermingswet-vergunning bij provincies. De agrarische belangenbehartigers krijgen signalen van leden dat enkele provincies zo min mogelijk vergunningen willen verlenen op grond van de huidige Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en wachten tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking treedt.

NVV, NVP en NMV: zorgen over vergunningverlening Nb-wet
NVV, NVP en NMV roepen de provincies op om ingediende aanvragen conform wetgeving af te werken. Foto: Archief Vleesmagazine

‘Daar maken wij ons zorgen over’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de NVV. De belangenbehartigers zijn bezorgd dat provincies aanvragen afwijzen, of buiten behandeling laten, door bijvoorbeeld vergaande eisen te stellen aan de lopende aanvragen. ‘Er zijn provincies die, in onze optiek, de grenzen aan het opzoeken zijn en mogelijk overschrijden’, zegt secretaris Jan Brok van de NVP.

Nauwkeurig volgen

NVV, NVP en NMV roepen de provincies op om ingediende aanvragen conform wetgeving af te werken. ‘Wij zullen de voortgang hiervan en de toepassing van het overgangsrecht na de
inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli aanstaande, nauwkeurig volgen’, aldus de organisaties.

Reageer op dit artikel