nieuws

Export Parmaham groeit

Industrienieuws

“De groei van de export van Parmaham bedroeg in 2014, ondanks de economische malaise 35 procent. Bij de voorgesneden hammen was er een plus van 2 procent”, aldus Paolo Tanara, voorzitter van het Parmaham Consortium.

Export Parmaham groeit

Tanara was hier blij mee, gezien de daling van de totale productie in Italië van 3.2 procent ten opzichte van 2013. De ongunstige economische situatie zorgde voor een daling van de totale markt van rauwe hammen met maar liefst 8.9 procent. De Parmaham bleef in deze krimpende markt minder achter (- 6.1 procent) dan de concurrenten.

Afzet

De internationale markten scoorden positief en namen ruim 2.6 miljoen hammen af. Een stijging van 3.5 procent. Ze zorgden daarmee voor een geschatte omzet van 250 miljoen euro. Deze stijging werd grotendeels gerealiseerd door de niet-Europese markten. Vooral de Verenigde Staten plusten 12.5 procent. Evenals Japan (+ 3 procent) en Australië (+ 8 procent). Ook kwamen er veelbelovende tekenen uit China. Nog niet zozeer door een toename in aantallen, maar wel door de binnenlandse markt die zich daar steeds meer en vaker openstelt voor de echte Parmaham. Binnen de EU-markt (+1.3 procent) bleef de afzet naar Duitsland gelijk terwijl Frankrijk (+3.5 procent) en Engeland (+4 procent) groeiden. De beste prestatie kwam echter van de Oost-Europese landen die klaarblijkelijk klaar zijn om de echte Parmaham te accepteren. Dit ondanks de handelsbeperkingen door de sluiting van de Russische markt.

Gesneden Parmaham

Het aandeel van de gesneden Parmaham groeide met 2 procent ten opzichte van 2013. Er werden maar liefst 74 miljoen verpakkingen (1.5 miljoen hammen) verkocht. De Italiaanse markt had daarin een aandeel van 25 procent, 58 procent ging naar de EU-markt en de resterende 17 procent ging naar de overige landen. Al met al blijkt dit segment een onontkoombare en interessante ontwikkeling voor de hele sector.

Volgens Tanara is dit resultaat te danken aan het uitstekende teamwork, de inzet van de ondernemingen die met het Parmaham Consortium samenwerken en het feit dat Parma steeds meer naam krijgt als toonaangevend delicatessenmerk. “Een ambitie die steeds meer waarde genereert voornamelijk vanwege het gegeven dat steeds meer toonaangevende restaurants in de grote wereldsteden de Parmaham op het menu zetten.”

Reageer op dit artikel