nieuws

Verbeterd Roodbont wil meer natuurlijke geboortes

Industrienieuws

Het Verbeterd Roodbont Stamboek presenteerde zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering zijn fokdoel nieuwe stijl. Leidraad in de nieuwe stijl wordt het streven naar meer natuurlijke geboortes.

Verbeterd Roodbont wil meer natuurlijke geboortes

Volgens stamboekvoorzitter Johan van de Ven wordt vanaf nu meer ingezet op langere en grotere dieren, met behoud van de dikbilkwaliteiten. Grotere en langere dieren hebben bredere bekkens waardoor een natuurlijke geboorte eerder mogelijk is. Op keuringen is de afgelopen jaren al gebleken dat de grote, lange dieren zonder problemen hun bespiering kunnen behouden.

Fokverbod

Het stamboekbestuur wil de leden er nog eens goed van doordringen dat de verandering van het fokdoel noodzakelijk is. ‘Eigenlijk hebben we geen keuze. Willen we ons ras behouden, dan moeten we naar grotere en langere dieren. Gaan we er nu niet serieus aan werken, dan komt er over drie jaar een fokverbod’, stelt Van der Ven. Hij weet dat de meningen onder de fokkers verdeeld zijn, maar merkt wel dat met het dreigende fokverbod meer fokkers aanzet tot het bekkenmeten. ‘Je houdt er altijd een enkeling die twijfelt, maar de meerderheid zal de kans die ze nu hebben aangrijpen. Anders is het gewoon over en dat moeten we niet willen.’

Selecteren

De roodbontfokkers zullen naast het meten van de bekkenmaten van hun eigen vee ook moeten selecteren op stieren. In de selectie voor KI worden geen stieren meer opgenomen waarvan het bekken niet gemeten is. Van een aantal KI-stieren zijn de bekkenmaten bekend en binnenkort komen er twee nieuwe gemeten stieren bij. Op keuringen werd de afgelopen jaren al duidelijk gekozen voor dieren met ruim voldoende maat en dat wordt vanaf nu nog meer.

Gezamenlijk traject

Het Verbeterd Roodbontstamboek werkt samen met LTO Nederland en het Belgisch Witblauw Stamboek aan een beleid om een fokverbod voor de twee rassen te voorkomen. Voor Van der Ven gaat dat gezamenlijke traject te langzaam. Het Verbeterd Roodbont Stamboek wil nu sneller doorpakken en duidelijke progressie maken.

Reageer op dit artikel