nieuws

LEI: slachterijen zwaarst getroffen door vogelgriep

Industrienieuws

De slachterijen hebben de grootste schade ondervonden van de vogelgriepuitbraken eind vorig jaar. Dat blijkt uit een indicatieve berekening van de vogelgriepschade, die onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR heeft gemaakt.

LEI: slachterijen zwaarst getroffen door vogelgriep

Van de circa €55 miljoen aan totale schade, zou meer dan een kwart, €16 miljoen, voor rekening van de slachterijen zijn. De grootste kostenpost hierbij zijn de twee standstill-periodes geweest.

Regionalisering

Daarnaast heeft ook onder andere de regionalisering schade voor de slachterijen opgeleverd. Naast de slachterijen is ook de broedeieren-sector zwaar getroffen. De schade voor broederijen, vermeerderaars en exporteurs van broedeieren schat het LEI op €11 miljoen. De directe kosten van ruimingen van de besmette en uit voorzorg geruimde bedrijven, die voor rekening van het Diergezondheidsfonds komen, worden becijferd op een bedrag van €7 miljoen. Verder was er nog schade voor fokbedrijven (€2 miljoen), de veevoerindustrie (€4 miljoen), eierpakstations (€9 miljoen) en voor de primaire sector en overige partijen (€6 miljoen).

Benadeeld

Verschillende partijen uit de vleeskuikensector hebben al eerder aangegeven zich benadeeld te voelen doordat zij veel schade hebben opgelopen door de genomen maatregelen terwijl er geen vleeskuikenbedrijven met het vogelgriepvirus besmet zijn geraakt. Die schade is niet alleen terug te zien in het hoge bedrag voor slachterijen, maar ook bij de kosten voor de broedeieren-sector, die onder andere veel broedeieren voor vleeskuikens naar Rusland exporteert.

Reageer op dit artikel