nieuws

EU stemt in met particuliere opslag varkensvlees

Industrienieuws

De lidstaten van de EU hebben in het managementcomité van de Europese Commissie ingestemd met het voorstel voor private opslag voor varkensvlees. De regeling is ongewijzigd aangenomen. 21 lidstaten waren voor het voorstel. Nederland onthield zich, net als Groot-Brittannië, Tsjechië en Slowakije, van stemming. Duitsland, Spanje en Zweden waren tegen het voorstel.

EU stemt in met particuliere opslag varkensvlees
Eurocommissaris Phil Hogan.

Voorstellen van verschillende lidstaten om de regeling flexibeler te maken haalden het niet. Hierdoor blijft de regeling onveranderd en kan varkensvlees alleen voor perioden van drie, vier of vijf maanden worden opgeslagen. Tussentijds uit de opslag halen wanneer er op de markt vraag is naar het vlees kan niet. Ook het verzoek van onder andere Polen om de opslagvergoeding te verhogen tot het niveau van de vorige regeling in 2011 werd niet gehonoreerd. Het voorstel om de regeling ook open te stellen voor vette varkensdelen, die normaal vooral afzet vinden in Rusland, werd ook afgewezen.

Teleurgesteld

Frans van Dongen van de COV reageert teleurgesteld. ‘Voor ons is het heel duidelijk. De regeling had veel beter gekund. De regeling zal hierdoor ook minder effect hebben op de prijsvorming dan dat een regeling had kunnen doen’, aldus Van Dongen. Hij verwacht dat er wel wat gebruik gemaakt zal worden van de regeling, maar dat dit minder zal zijn dan wanneer de regeling flexibeler zou zijn. Bij de stemmingen in de commissie stemde een beperkt aantal landen tegen het voorstel, ook onthield een aantal landen zich van stemming.

Steunmaatregel

De varkensprijs is momenteel 20 procent onder het vijfjarig gemiddelde in de EU. Dat is voor Eurocommissaris Phil Hogan nu de reden om ondanks het veelvuldig afwijzen van verzoeken toch met een steunmaatregel voor de varkenssector te komen. Particuliere opslag is volgens Hogan de meest effectieve weg om de moeilijke marktsituatie in de varkenshouderij te verbeteren. De regeling biedt de mogelijkheid voor vergoeding voor de opslag van varkensvlees. Zo krijgen ondernemers voor bijvoorbeeld de opslag van hammen €254 per ton voor negentig dagen.

Reageer op dit artikel