nieuws

Vicevoorzitter vakgroep voorziet ‘pittig jaar’ voor varkenshouders

Industrienieuws

Eric Douma, vicevoorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO, voorziet een moeilijk jaar voor de varkenshouders: ‘Het wordt een pittig jaar.’ Reden is de enorme prijsval van de varkens in de laatste maanden van 2014, zodat nu onder de kostprijs wordt gewerkt.

Vicevoorzitter vakgroep voorziet ‘pittig jaar’ voor varkenshouders
Eric Douma, vicevoorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO: 'De varkenshouderij voldoet aan alle geldende regels. Het is nu zaak dat dit wordt uitbetaald.' Foto: Reed Business Information

De beroerde marktomstandigheden raken de Nederlandse varkenshouder het hardst, betoogt Douma. Dat komt omdat door kostprijsverhogende maatregelen op het gebied van milieu en dierenwelzijn de Nederlandse kostprijs 20 cent per kilo vlees hoger ligt dan van andere, concurrerende landen.

Ruimte om te ondernemen

Speerpunt voor belangenbehartiger Douma dit jaar is daarom varkenshouder ruimte bieden om te ondernemen en voorkomen dat de kostprijs verder stijgt, maar liever nog zakt. Met ruimte om te ondernemen doelt hij op ruimtelijke ordening. Bouwblokken moet groot genoeg zijn om bedrijven aan te passen aan de wensen van de ondernemer, maar ook om in te spelen op marktwensen. Voor nieuwe houderijsystemen is soms meer ruimte nodig.

Op het gebied van kosten is het streven om collectieve regelingen zoals Verordening Varkensleveringen (VVL) en I&R zo uit te gaan voeren dat deze goed werken, tegen minimale arbeid en kosten, stelt Douma. ‘Kostprijs is een groot item.’

Meerprijs

Voor Douma weegt het zwaar dat Nederlandse varkenshouders een meerprijs beuren voor alle meerkosten die zij maken of dat de kostprijs zakt. ‘De varkenshouderij voldoet aan alle geldende regels. Het is nu zaak dat dit wordt uitbetaald.’

Reageer op dit artikel