nieuws

Nieuwe slagers-CAO een feit

Industrienieuws

Na vijfonderhandelingsrondes hebben de KNS, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe éénjarige CAO voor het slagersbedrijf.

Nieuwe slagers-CAO een feit

Het KNS-bestuur en de adviescommissie Sociale Zaken en Onderwijs zijn blij dat na een lange onderhandelingsperiode toch een onderhandelingsresultaat is bereikt. Onderdeel van het resultaat is een loonsverhoging van 1,25%. Aanvankelijk was de looneis van CNV en FNV een verhoging van 3%.

De CAO kent met terugwerkende kracht een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 en een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2015. De koudetoeslag wordt per 1 april 2014 verhoogd van bruto € 9 per week naar bruto € 9,50 per week. De maaltijdregeling wordt gewijzigd, in die zin dat een werknemer die per dag 10 uur of langer werkt (na aftrek van alle pauzes) ook voor de maaltijdregeling in aanmerking komt.

Modern

De cao moet worden gemoderniseerd. Daarom is in 2014 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het in de branche invoeren van functiewaardering op basis van de Orba-methode.

In principe bestaat er de bereidheid bij de werkgevers om nadere afspraken te maken over de naleving van de CAO en de controle daarop. Tenslotte worden de tegemoetkomingen op het terrein van employability, mantelzorg, loopbaanadvisering en budgetcoaching voor de duur van de nieuwe cao in experimentele vorm voortgezet.

De nieuwe cao is te downloaden vanaf de website van de KNS.

Reageer op dit artikel