nieuws

Overleg cao pluimvee-industrie nog in impasse

Industrienieuws

Het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de pluimvee-industrie verkeert nog steeds in een impasse. Nepluvi wenst voorlopig niet te overleggen met de FNV over een nieuwe cao.

Overleg cao pluimvee-industrie nog in impasse
Nepluvi wenst voorlopig niet te overleggen met de FNV over een nieuwe cao. Foto: ANP

De impasse ontstond begin vorige maand toen de FNV de publiciteit zocht en melding maakte van intimidatie en een slechte naleving van de cao door de werkgevers. Nepluvi-voorzitter Jan Odink reageerde furieus en stelde dat de FNV de kritiek eerst had moeten delen met de partners in het georganiseerd overleg. Nepluvi schortte het cao-overleg op.

Handelwijze

Naar aanleiding van het FNV-onderzoek heeft de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek opgestart naar de handelwijze van drie uitzendbureaus in de sector. Odink stelt nu dat hij niet meer met de FNV wenst te spreken tot de resultaten van het SZW-onderzoek bekend zijn: ‘We bekijken of we met het CNV tot een akkoord kunnen komen.’

Algemeen verbindend

CNV-onderhandelaar Jacqueline Kraan zegt dat er tot nu toe geen contact is gezocht door Nepluvi. ‘In theorie kan Nepluvi een cao met ons afsluiten en deze algemeen verbindend laten verklaren, maar ook wij hebben natuurlijk onze eisen’, aldus Kraan. Volgens haar komen die voor een belangrijk deel overeen met de punten die de FNV heeft aangedragen. Eén van de belangrijkste meningsverschillen is de lengte van de arbeidsweek, waarop het uurloon wordt gebaseerd. Nepluvi hanteert 40 uur, de vakbond gaat uit van 40 uur minus ADV.

Contact

FNV-onderhandelaar Jan Verhoeven zegt dat ondanks dat de officiële contacten tussen Nepluvi en de vakbond stilliggen, er wel degelijk contact is tussen FNV en individuele bedrijven over mogelijke oplossingen voor de gerezen problemen.

Reageer op dit artikel