nieuws

NVV opent meldpunt ‘Valse Lesstof’ over landbouw

Industrienieuws

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft het meldpunt ‘Valse Lesstof’ geopend. ‘Alle boeren, onderwijzers, leerkrachten, vaders en moeders van schoolgaande kinderen én andere burgers kunnen op dit meldpunt meldingen kwijt van suggestieve, foute, misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw’, aldus de NVV.

NVV opent meldpunt ‘Valse Lesstof’ over landbouw
Lesboeken en lespakketten op basis- en middelbare scholen bevatten volgens de NVV 'vaak valse of gekleurde informatie te bevatten over de Nederlandse landbouw en over Nederlandse boeren'. Foto: NVV

Lesboeken en lespakketten op basis- en middelbare scholen bevatten volgens de NVV ‘vaak valse of gekleurde informatie te bevatten over de Nederlandse landbouw en over Nederlandse boeren’. De vakbond stelt aan de hand van de meldingen over ‘valse lesstof’ een zwartboek samen en biedt dat aan aan de Tweede Kamer.

Steun

‘Wij vragen de Kamer daarbij steun voor ons streven naar deugdelijk en objectief onderwijs over de Nederlandse landbouw. Wij hebben vertrouwen in die steun, zeker gezien de uitspraken van koning Willem-Alexander in zijn Troonrede, waarin hij lovende woorden sprak over de landbouw in Nederland’, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

‘Ook premier Rutte liet zich onlangs positief uit over de agrarische sector. Hij zei tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer recent nog: ‘Ik vind het bewonderenswaardig dat de Nederlandse agrarische sector er ondanks de strenge wetgeving, die echt pittig is, in slaagt toonaangevend te zijn in deze wereld.’ En ook staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken roemt de Nederlandse landbouw regelmatig in haar toespraken in binnen- en buitenland.’

Uitgevers

De NVV neemt verder het initiatief om samen met andere agrarische belangenbehartigers in gesprek te treden met onderwijsorganisaties en uitgevers van schoolboeken om ervoor te zorgen dat de informatie die in de toekomst op scholen wordt gegeven, over de Nederlandse landbouw afgewogen en objectief is. ‘Goed onderwijs en educatie over landbouw is voor de NVV essentieel om een goede toekomst te behouden voor de Nederlandse varkenshouderij. In haar Toekomstvisie 2014-2020 besteedt de NVV dan ook een speciaal hoofdstuk aan onderwijs’, aldus Jansen.

Leden

De NVV roept alle agrarische belangenbehartigingsorganisaties op om zich bij dit initiatief aan te sluiten en hun leden te wijzen op het meldpunt.

Reageer op dit artikel