nieuws

Open dagen vleesveehouderij op 14 en 15 juni

Industrienieuws

Meer dan 35 vleesveebedrijven houden op 14 en 15 juni 2014 open dagen voor het publiek. Het is de eerste keer dat boeren uit de vleesveehouderij hun staldeuren openen voor bezoekers.

Open dagen vleesveehouderij op 14 en 15 juni

De dagen worden georganiseerd op initiatief van en in samenwerking met LTO Nederland en de Federatie Vleesveestamboeken Nederland. De sector opent tevens haar deuren om kenbaarheid te geven aan de toekomstvisie die de sector binnenkort zal presenteren.

De open dagen, die een jaarlijks terugkerend karakter moeten krijgen, zijn bestemd voor consumenten en burgers om hen te laten zien hoe uniek, innovatief, duurzaam en diervriendelijk de sector is. Bezoekers kunnen zelf ontdekken hoe vee wordt gehouden en ze krijgen informatie over hoe in de praktijk aandacht wordt geschonken aan diergezondheid, welzijn, milieu en rundvlees als hoog-kwalitatief Nederlands streekproduct.

De Nederlandse producerende rundvleessector is trots op de manier waarop de aangesloten bedrijven zich organiseren en ontwikkelen. Ze staan voor het puur Hollands product (Nederlands rundvlees) en willen iedereen oproepen om meer Nederlands rundvlees te kopen en eten onder het motto: dan weet je wat je koopt en eet. Het is gezond en wordt op transparante wijze geproduceerd: met weinig tot geen antibioticagebruik en met oog voor dierenwelzijn.

Reageer op dit artikel