nieuws

Vleesveesector luidt noodklok

Industrienieuws

Het voorstel voor de Nederlandse invulling van het Europees landbouwbeleid (GLB) brengt de Nederlandse vleesveesector in grote problemen.

Vleesveesector luidt noodklok

Dat zegt Léon Moonen, voorzitter LTO Vleesveehouderij, in Boerderij Vandaag. Het gaat in totaal om ruim 2.200 bedrijven, van zoogkoeienhouders tot bedrijven die dieren afmesten, slachterijen en ambachtelijke slagers. Het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma om de gekoppelde steun voor vleesvee in zes jaar af te bouwen naar nul raakt de sector hard, zeker omdat België en Frankrijk kiezen voor een zachtere landing voor deze sector. Moonen vreest dat er leegloop zal ontstaan in Nederland. ‘De compensatie die Dijksma biedt in de vorm van een graasdierenpremie biedt nauwelijks soelaas. Dat is voor ondernemers met kuddes in natuurgebieden in enigermate een compensatie, maar de klappen vallen vooral verderop in de keten bij de bedrijven die de stieren uit die natuurgebieden op een leeftijd van ongeveer negen maanden verder afmesten en bij de slachterijen’, aldus Moonen.

LTO Nederland stelt voor om de vleesveesector tegemoet te komen. ‘Een garantiestellingsfonds, een stevige premie voor graasdieren in natuurgebieden, een investeringsregeling of een geleidelijke afbouw zijn allemaal mogelijkheden om de pijn te kunnen verzachten’, aldus LTO. (Bron: Boerderij Vandaag)

Reageer op dit artikel