nieuws

EU heroverweegt herkomstetikettering vlees

Industrienieuws

De Europese Commissie werkt aan nieuwe voorstellen voor herkomstetikettering voor vlees. In de laatste vergadering van het beheerscomité presenteerde de commissie voorstellen voor herkomstetikettering, maar deze werden afgewezen. Dat meldt het Productschap Vee en Vlees.

EU heroverweegt herkomstetikettering vlees

Volgens Frans van Dongen, vertegenwoordiger van de Nederlandse vleessector in Brussel komt de Commissie nu waarschijnlijk met een voorstel waarbij alleen het land wordt vermeld waar het dier is gehouden vanaf een gewicht van 25 kilo, meldt Boerderij. Daarmee zal het voor de varkenshouderij erop neerkomen dat alleen wordt vermeld waar het dier is gemest.

Varkens-, geiten- en schapenvlees

De voorstellen voor herkomstetikettering gaan gelden voor varkensvlees, geiten- en schapenvlees. Voor trimmings en gehakt gaan uitzonderingen gelden. Voor rundvlees kent de EU al een systeem van herkomstvermelding.

In de voorstellen die de EU vorige maand presenteerde was er sprake van vermelding van het land van herkomst en van houden. Daarbij wilde de EU voor varkens, schapen en geiten een minimale termijn van vier maanden hanteren voor het houden van de dieren die dan zou kunnen worden vermeld op het etiket.

Nieuw voorstel

Dat idee werd niet geaccepteerd door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Een aantal lidstaten vond de termijn van vier maanden te lang, anderen juist te kort. De Commissie bracht haar voorstellen niet in stemming, maar trok ze terug en ontwikkelt nu nieuwe voorstellen die mogelijk deze week nog in stemming worden gebracht.

Nadelig voor Nederland

Onder de EU-lidstaten is er vraag naar herkomstetikettering onder invloed van het sentiment onder consumenten om vooral binnenlandse producten te kopen. Nederland heeft als grote exporteur van vlees en dieren geen baat bij die herkomstetikettering. Het kan nadelig uitwerken voor de export en de prijsvorming.

Reageer op dit artikel