nieuws

Vleesvoorraden ontstaan bij crisissituatie

Industrienieuws

Als Nederland in een buitengewone crisissituatie terechtkomt waarbij er geen im- en export meer mogelijk is, is er nog voldoende te eten. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Er ontstaan zelfs enorme voorraden vlees en zuivelproducten.

Vleesvoorraden ontstaan bij crisissituatie

Ondanks wegvallende import van voedsel, veevoer en grondstoffen is er voor iedere inwoner nog een gevarieerd levensmiddelenpakket beschikbaar stelt LEI Wageningen UR. Dit pakket bevat vlees, brood, aardappelen, suiker, peulvruchten, groenten, fruit, melk en eieren, maar geen citrusvruchten, bananen, rijst, olijfolie, koffie, thee en alcohol. Het zal mogelijk nodig zijn om een voedseldistributiesysteem op te zetten om het voedsel evenwichtig over de bevolking te verdelen. Veel burgers zullen het menu aanvullen met voedsel uit het informele circuit, zoals moestuinen, brouwerijtjes, jacht- en visvangst.

 

Voorraden vlees

Omdat er geen veevoer meer kan worden geïmporteerd, ontstaat er wel een tekort aan veevoer. Veel varkens- en pluimveebedrijven zullen stoppen, terwijl melkveehouders waarschijnlijk hun vee alleen ruwvoer geven. Omdat de export in een dergelijke situatie ook stilvalt, komen er enorme voorraden vlees en zuivelproducten. De nodige aanpassingen in de landbouwproductie worden grotendeels gestuurd door de markt. De productie van voldoende koolzaad ter compensatie van het wegvallen van de import van plantaardige oliën en vetten vraagt wel een actief overheidsbeleid. De overheid kan verder een rol vervullen door in het begin van de crisissituatie de voorraden te inventariseren en bindende afspraken te maken met het bedrijfsleven over de afzet van deze voorraden, met name voor granen.

Het onderzoek van LEI Wageningen UR is uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken om handvatten te bieden voor een actualisatie van het Beleidsdraaiboek Crisisbeheersing Nationale Voedselvoorziening. Daarvoor is nagegaan wat er gebeurt met de voedselvoorziening als alle handel met het buitenland stil komt te liggen.

Reageer op dit artikel