nieuws

NPU nieuw verbond voor pluimveesector

Industrienieuws

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) willen de essentiële taken van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) onderbrengen in een private Nederlandse Pluimvee Unie (NPU), nu de PPE gaat verdwijnen.

NPU nieuw verbond voor pluimveesector

Volgens de NOP en NVP is dat nodig om de huidige internationale status veilig te stellen voor de export(belangen) en het behoud van arbeidsplaatsen en kennis in Nederland. Nu de PPE gaat verdwijnen, moet er een organisatie komen die dingen kan regelen zoals diergezondheid, monitoring programma’s, voedselveiligheid, onderzoek, salmonella-aanpak en marktinformatie.

De NOP en NVP gaan in overleg met de overheid, zodat de private organisatie instrumenten kan krijgen om zaken te regelen voordat het PPE afkalft. Binnenkort wordt er met de ketenpartners gesproken.

Reageer op dit artikel