nieuws

Kostprijs varkensvlees fors omhoog

Industrienieuws

De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2013 2,03 euro. De berekende kostprijs van een big bedraagt 59,99 euro.

Kostprijs varkensvlees fors omhoog

De kostprijzen zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van het jaar 2011.  In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. In de januari daarop volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest recente voerprijzen. Door hogere voerprijzen is de kostprijs toegenomen van 56,72 euro per big in juli 2012 naar 59,99 euro in januari 2013. De kostprijs van vlees is toegenomen van 1,88 euro in juli 2012 naar 2,03 euro per kilo vlees. De voerprijzen laten de laatste jaren sterkere schommelingen zien dan we in het verleden gewend waren en het voer is gemiddeld fors duurder geworden. In 2012 zijn de voerprijzen weer sterk gestegen. Het voer was nooit eerder zo duur als in december 2012.

Het landelijk biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO. Het landelijk biggenprijzenschema wordt gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV). (Bron: AgriHolland/Wageningen UR Livestock Research)

Reageer op dit artikel