nieuws

Hulp vleeswarenbedrijven bij monitoren Listeria

Industrienieuws

Om veilige producten te kunnen leveren, moeten vleeswarenbedrijven de bacterie Listeria monocytogenes in de producten en in de productieomgeving monitoren. Hiervoor is een hulpmiddel ontwikkeld.

Hulp vleeswarenbedrijven bij monitoren Listeria

Een onderzoek van TNO, gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV), geeft aanbevelingen welke maatregelen kunnen worden genomen bij aanwezigheid van Listeria. Het rapport van dit onderzoek is gratis beschikbaar voor alle bedrijven die de PVV-heffing voor de vleeswarenindustrie betalen.  Vleeswarenproductiebedrijven zijn veelal verplicht tot regelmatig onderzoek van hun producten op de aanwezigheid van Listeria monocytogenes. Dit onderzoek wordt of door het bedrijfslaboratorium zelf uitgevoerd of door een extern laboratorium. Bij geconstateerde productbesmetting moet het bedrijf actie ondernemen om de betrokken partij (tijdelijk) te blokkeren of uit de handel te nemen. Dit in verband met een verhoogd voedselveiligheidsrisico.

Locatiebezoeken

Het onderzoek van TNO bestond uit een twee locatiebezoeken, navraag bij twaalf vleeswarenbedrijven en een daarop gebaseerd advies voor te nemen beheersmaatregelen. Uit de locatiebezoeken en de navraag bij de vleeswarenbedrijven blijkt dat het merendeel van de bedrijven eindproducten analyseert op de afwezigheid van L. monocytogenes in 25 gram product. Een aantal bedrijven doet aanvullend onderzoek van productmonsters aan het einde van de houdbaarheidstermijn. Listeria wordt daarbij slechts incidenteel aangetroffen; slechts enkele bedrijven hadden hier in de afgelopen twee jaar ervaring mee. In de meeste gevallen werd de aanvankelijk aangetoonde aanwezigheid van L. monocytogenes in vervolgonderzoek niet bevestigd, waarna de geblokkeerde partij kon worden vrijgegeven. Met afnemers en met de NVWA bestaat over de gevolgde werkwijzen geen discussie.

Ook in omgevingsmonsters wordt Listeria niet vaak aangetroffen. Als dat het geval is, betreft het vaak de aanwezigheid van L. monocytogenes in vloerputten. Een goede reiniging en desinfectie van putten, bijvoorbeeld met heet water of stoom (gecombineerd met een voldoende lange inwerktijd) wordt daarom aanbevolen. Op contactplaatsen met product is bij geen van de bedrijven L. monocytogenes aangetoond.

Het TNO-rapport R 10402 ‘Beheersing van Listeria risico’s in de vleeswarenindustrie’ is op aanvraag gratis beschikbaar bij het Productschap Vee en Vlees voor alle bedrijven die de PVV-heffing voor de vleeswarenindustrie betalen. Voor meer informatie of voor het opvragen van het rapport kan contact worden opgenomen met Hidde Rang (PVE/Beleid), tel. (079) 368 79 54 of mailen naar hrang@pve.nl.

Reageer op dit artikel