nieuws

WTO-onderhandelingen leveren vleessector weinig op

Industrienieuws

ZOETERMEER – Een eerlijk WTO-akkoord is nog niet in zicht. Dat zeggen de Productschappen Vee, Vlees en Eieren naar aanleiding van de laatste onderhandelingen. ‘De EU levert op alle fronten in. Voor de Nederlandse vleessector betekent dit niet veel goeds, stellen de PVE.

ZOETERMEER – Een eerlijk WTO-akkoord is nog niet in zicht. Dat zeggen de Productschappen Vee, Vlees en Eieren naar aanleiding van de laatste onderhandelingen. ‘De EU levert op alle fronten in. Voor de Nederlandse vleessector betekent dit niet veel goeds, stellen de PVE.

De PVE hebben hun zorgen inmiddels ook geuit bij het ministerie van Economische Zaken. De productschappen willen dat de EU niet verder inlevert. ‘De VS, Canada en Australië zijn nu aan de beurt om een stap te zetten’, aldus de PVE.

Er is bijvoorbeeld nog steeds niets geregeld voor de Non Trade Concerns. Dit zijn de politieke eisen die in de EU worden opgelegd aan de productie op het gebied van dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. De Europese vleessector gaat hier per jaar 10 miljard euro meer voor betalen.

Aanpakken

De PVE en EZ constateren bovendien dat veel landen nog veterinaire en sanitaire argumenten aangrijpen om import te weren. Zo houdt de VS Zuid-Amerikaans pluimveevlees en rundvlees tegen en kan Nederland geen varkensvlees exporteren naar China en Australie. Dit staat in contrast met de openheid van de Europese markt. Hoewel de problematiek formeel geen deel uitmaakt van de onderhandelingen, zijn de PVE wel van mening dat afgesproken moet worden dat ook dit effectief aangepakt wordt.

Herkomst

Ook heeft de EU niet geregeld dat de herkomst (EU versus niet-EU) van het vlees voor de consument bekend is. Zo blijft het mogelijk dat geimporteerd vlees na een lichte bewerking als Europees verkocht wordt. Daardoor wordt de consument ten onrechte de indruk gegeven dat dit vlees aan alle Europese eisen voldoet.

‘Van verdere concessies in WTO-verband kan en mag geen sprake zijn, als we willen voorkomen dat de Europese en ook Nederlandse vlees- en eiersector als een geplukte kip uit de onderhandelingen gaat komen’, aldus de PVE.

Lees ook:
Vleespakjes moeten duidelijker
Kabinet moet opkomen voor vleessector

Reageer op dit artikel