nieuws

Weer extra maatregelen tegen varkenspest

Industrienieuws

DEN HAAG – Minister Veerman (LNV) heeft een toezichtgebied bij Winterswijk ingesteld. De aanleiding voor dit besluit is dat in Borken, Duitsland een nieuwe besmetting van klassieke varkenspest is geconstateerd.

Duitsland heeft diverse maatregelen genomen. Zo is er een beschermings, (3 km) en toezichtgebied (10 km) ingesteld.

Een deel van dat toezichtgebied ligt in Nederland. In dit gebied liggen elf veehouderijen met varkens. Minister Veerman past hier de Europese regels toe die gelden bij een uitbraak van de varkenspest. Dat houdt in dat er geen vervoer van enig vee meer plaats heeft van, in en naar het gebied.

Verbod
Het verbod geldt ook voor levende producten van varkens, zoals sperma, eicellen en embryo’s. Varkensmest mag evenmin worden verplaatst. Het voedsel voor de varkens mag alleen rechtstreeks van de fabriek naar het bedrijf van bestemming worden vervoerd.

Bedrijven die ook melk produceren, mogen die alleen rechtstreeks van het bedrijf naar de fabriek brengen. Vervoersmiddelen die gebruikt zijn of gebruikt kunnen worden voor het verplaatsen van varkens, mogen niet meer worden verplaatst binnen het gebied.

Opsporingsmethoden
Vorige maand heeft Veerman besloten om de herkenning van het virus te verbeteren door een nieuwe testmethodiek om klassieke varkenspest (KVP) te ontdekken, versneld in te voeren. Deze nieuwe methodiek is sneller dan de huidige. Het gaat om een zogenaamde PCR-test die het KVP-virus snel en specifiek kan aantonen in bloed.

Ook is een bestaande regeling gentensiveerd; als bij zieke dieren een behandeling met medicijnen wordt ingesteld, wordt er ook bloed onderzocht op KVP. Deze regeling geldt ook wanneer de varkenshouder of de dierenarts niet direct denkt aan de aanwezigheid van KVP. Op een dergelijke manier is het nieuwe geval van KVP in Duitsland ontdekt.

Klik hier voor meer informatie van het ministerie van LNV

Lees ook:
Varkenspest leidt nog niet tot schade
Varkenspest al weken in Duitsland

Honderd procent controle op varkensinvoer
Sector: mijd varkenspestgebied
Klik hier voor alle varkenspestberichten

Reageer op dit artikel