nieuws

VWA wil regels risicobeheersing opschonen

Industrienieuws

VWA wil regels risicobeheersing opschonenDEN HAAG – De VWA heeft alle wetgeving onder haar toezicht beoordeeld op de mate waarin ze bijdraagt aan het terugdringen van deze risico’s. Volgens haar draagt één op de vijf regels niet bij aan risicobeheersing.

Dat schrijft de autoriteit in het rapport ‘Naar handhaven met verstand en gevoel’. Dit onderdeel van het rapport is bedoeld als input voor politiek-bestuurlijke discussie over lastendruk en handhaving op nationaal en Europees niveau.

Door middel van dit rapport adviseert de VWA de ministers van LNV en VWS bij het terugbrengen van het aantal regels een heldere afweging te maken tussen het belang van risicobeheersing en andere belangen voor consument en bedrijf (eerlijkheid in de handel, eerlijke concurrentie) en daarbij realistisch te kijken naar effectiviteit van regels en toezicht.

Reageer op dit artikel