nieuws

Vlees moet voldoen aan consumentenwensen

Industrienieuws

DEN HAAG – Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument.

Vlees moet voldoen aan consumentenwensen

DEN HAAG – Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument.

Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020 en terug te vinden in een advies van de Werkgroep Varkensketen dat staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 21 maart 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Consumentenwensen

Vlees en vleeswaren moeten zichtbaar voldoen aan consumentenwensen op het gebied van smaak, gezondheid, gemak, houderij en dierenwelzijn. Belangrijk daarbij is dat elk bedrijf in de keten er genoeg aan kan verdienen. De Werkgroep Varkensketen is begin 2011 door de staatssecretaris ingesteld. Aanleiding waren de dioxinecrisis in Duitsland, de structureel ongunstige inkomenssituatie in de Europese en Nederlandse varkenshouderij en de verslechterende financieel-economische positie van de varkensbedrijven in Nederland.

De werkgroep, waarin alle schakels van de varkensketen zijn vertegenwoordigd, is gevraagd aanbevelingen op te stellen voor een duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse varkensketen.

Reageer op dit artikel