nieuws

Varkensvleesmarkt gaat ‘redelijk’ jaar tegemoet

Industrienieuws

2006 Wordt een redelijk jaar voor varkensvleeshandelZOETERMEER – De wereldmarkt voor varkensvlees geeft voor dit jaar een redelijk beeld. Varkensvlees heeft de laatste maanden al kunnen profiteren van de uitbraak van verschillende dierziekten, zoals vogelgriep en diverse uitbraken van BSE in de Verenigde Staten.

Dat stelt onderzoeksbureau Gira Meat Club in een prognose voor 2006.

Het wereldverbruik van varkensvlees nam in 2005 met 1,8 procent toe tot 1,6 miljoen ton. Per hoofd van de bevolking werd 30,9 kilogram varkensvlees geconsumeerd; drie ons meer dan in 2004. Belangrijkste oorzaken waren de groei van de wereldeconomie en de vogelgriep. De angst voor AI leidde vooral in Zuid-Oost Azië tot een toename van de varkensvleesconsumptie.

In de EU nam het verbruik iets af door een licht gedaald aanbod. Hetzelfde gold voor de VS en Canada. In Rusland groeide het verbruik bij een sterk teruggelopen productie. De importen schoten in 2005 ver over de quota heen.

Voor 2006 verwacht Gira een lichte toename van het wereldverbruik van varkensvlees. In de onderzochte landen zal het verbruik toenemen tot 31,5 kilogram per hoofd van de bevolking. China is wat dat betreft het Mekka voor de varkensvleesproducenten. In de ‘oude markten’ zoals de EU, Japan en de VS worden geen spectaculaire veranderingen verwacht.

De productie van varkensvlees zal wereldwijd met 2,9 procent toenemen. Alleen in Japan en Korea worden dalingen verwacht, vooral door de goedkopere importen. De Cinese productie blijft met 4 procent bovengemiddeld groeien, verwacht de Gira. In de EU zal 0,8 procent meer varkensvlees worden geproduceerd, vooral dankzij Polen. De productie in Rusland en andere Oost-Europese landen buiten de EU zal stijgen met 5 procent.

Vijf procent van de wereldproductie van varkensvlees wordt internationaal verhandeld. De EU verhandelde in 2005 echter 3 procent minder dan in 2004. De sterke, dus dure, euro bemoeilijkte vooral de handel met het Verre Oosten. Naar Midden- en Oost-Europese landen werd daarentegen weer meer uitgevoerd. De wereldhandel in vlees zal dit jaar waarschijnlijk stijgen met drie procent. Dat betekent dat er wereldwijd meer dan vijf miljoen ton varkensvlees van hand tot hand zal gaan.

Lees ook:
Deense slachters klaar voor expansie in China

Reageer op dit artikel